ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ผู้วิจัย นางอรอนงค์ พรหมวิหาร

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาความเหมาะสมและความสอดคล้อง ของชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระหว่างก่อนกับหลังการใช้ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 60 คน และครูหัวหน้างานวิชาการ จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน คัดเลือกแบบเจาะจง

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย

1. สร้างชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วยหน่วยการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยที่ 4 แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่ หน่วยที่ 6 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) มีผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม IQA โดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด (x bar = 4.73,S.D. = 0.52) และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ คะแนน 3.50 ขึ้นไป

2. ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เนื้อหาในการอบรมหลังศึกษา ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (x bar = 26.22, S.D.=1.30) สูงกว่า ก่อนศึกษาด้วยชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (x bar = 23.53, S.D.=1.87)

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม IQA เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x bar= 3.75,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีส่วนร่วม อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x bar= 3.90,S.D.=0.48) รองลงมาคือเครื่องมือและวิธีการวัด มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน (x bar = 3.87,

S.D.=0.35) และความพึงพอใจต่อการประสานงานและการให้บริการของคณะกรรมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x bar = 3.60,S.D.=0.50)

4. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกอบรม ( x bar= 3.73,S.D.=0.55) สูงกว่า ก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม ( x bar= 3.36, S.D.=0.60) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย อร : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 11:50 น.]
อ่าน [1140] ไอพี : 159.192.136.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ