ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวปวีณา อินทร์ติยะ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ

การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาทักษะความสามารถด้านการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 55 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2จำนวน 28 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน จำนวน 30 ข้อ ฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินระหว่างเรียน ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน ที่เรียนด้วยแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลทดสอบการเรียนโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 76.79/77.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6564 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 65.64

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนได้อย่างคล่องแคล่ว มีความถูกต้อง มีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 9.39 มีค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 46.07 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.38 ความก้าวหน้าระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 31.31 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 มีความพึงพอใจ โดยรวมเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ ระดับมาก

โพสต์โดย ดอกไม้หอม : [30 ส.ค. 2562 เวลา 06:05 น.]
อ่าน [1382] ไอพี : 125.24.97.255
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ