ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชื่อวิจัย: รายงานประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประชาบุษยวิทย์

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้วิจัย: นางพรประภา สีมาพานิชกุล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ดำเนินงาน: 2561

คำสำคัญ ประเมินโครงการ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยนำเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลผลิต แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน กรรมสถานศึกษา จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ แบบทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์สรุปเป็นความเรียง

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ

1.1 ด้านงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมของงบประมาณส่วนใหญ่ มีความเพียงพอใน 2 กิจกรรม คือ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง การปลูกผักปลอดสารพิษ ส่วนในกิจกรรมการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคพบว่างบประมาณนั้นยังไม่พียงพอ

1.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมมีสภาพพร้อมต่อการใช้งานในทุกกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 ด้านบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวม พบว่าครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมฐานการเรียนรู้มีจำนวนเพียงพอกับผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน และคุณสมบัติเหมาะสมกับฐานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยมีความรู้ความสามารถ มีการถ่ายทอดความรู้ที่มีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

1.4 ด้านสถานที่ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอใน 2 กิจกรรม คือ ผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง และการปลูกผักปลอดสารพิษ ยกเว้นในกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการควรเหมาะสมของการวางแผนการดำเนินงาน โดยภาพรวมมีการวางแผนที่ความเหมาะสม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการวางแผนในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมของโครงการ โดยครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายดำเนินงาน และฝ่ายอาคาร สถานที่ ซึ่งแต่ละผ่ายแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 กิจกรรม ในส่วนความเหมาะสมของการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมนั้น ทั้ง 2 แหล่งข้อมูลพบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกกิจกรรม

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

3.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.40 คิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.87 คิดเป็น

ร้อยละ 88.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.60 คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4 ความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในผลผลิตทุกแหล่งข้อมูล โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผลการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและครูมีผลความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง

โพสต์โดย ครูพรประภา : [14 ม.ค. 2563 เวลา 11:29 น.]
อ่าน [2390] ไอพี : 180.183.108.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,214 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 11,671 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 8,091 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 9,561 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 17,903 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 35,591 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 3,533 ครั้ง
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2

เปิดอ่าน 14,645 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 23,110 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 14,751 ครั้ง
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56

เปิดอ่าน 11,522 ครั้ง
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553

เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 23,158 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 23,061 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

เปิดอ่าน 85,031 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เปิดอ่าน 8,363 ครั้ง
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่
เปิดอ่าน 1,934 ครั้ง
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
เปิดอ่าน 14,056 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 2,335 ครั้ง
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ
เปิดอ่าน 19,229 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ