ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวรัชฎา พูนสวัสดิ์

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

เพื่อเปรียบเทียบที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูปในการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ t - test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษา พบว่า

เด็กปฐมวัยชั้น เด็กเล็ก 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 ( =5.16, S.D = 0.69) คิดเป็นร้อยละ 34.39 หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.32 ( =12.32, S.D = 1.16) คิดเป็นร้อยละ 82.11 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 47.72

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นการจัดประสบการณ์ที่มีหลายขั้นตอน

ครูผู้จัดประสบการณ์จะต้องศึกษาแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจเพื่อการจัดประสบการณ์บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการการศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความ

สามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกๆท่านที่กรุณาให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนและตรวจสอบแก้ในข้อบกพร่อง เพื่อให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณคณาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ พร้อมทั้งผู้เขียนตำรา หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย ที่ปรากฏในบรรณานุกรม

ผู้รายงาน ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไป ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัยให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายงาน และมีส่วนช่วยให้รายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ผู้รายงาน ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

คุณค่าและคุณงามความดีจากรายงานเล่มนี้ ขอมอบบูชาพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย์ ญาติมิตร และทุกท่าน ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้รายงานดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รัชฎา พูนสวัสดิ์

โพสต์โดย ครูรัชฎา : [23 ม.ค. 2563 เวลา 17:37 น.]
อ่าน [3474] ไอพี : 58.9.118.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,358 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย

เปิดอ่าน 16,896 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 13,775 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 84,551 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 25,476 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 18,263 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 15,767 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 19,342 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 26,462 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 25,110 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง

เปิดอ่าน 17,867 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา

เปิดอ่าน 249,480 ครั้ง
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 426 ครั้ง
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science  ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ

เปิดอ่าน 9,124 ครั้ง
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก

เปิดอ่าน 11,817 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 7,926 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
เปิดอ่าน 21,317 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
เปิดอ่าน 19,794 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
เปิดอ่าน 7,136 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
เปิดอ่าน 261,433 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ