ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ด้วยกิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย นับว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ในอนาคตจึงควรมี การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ นับเป็นสื่อที่ครูและผู้ปกครอง นิยมใช้เพื่อเตรียม ความพร้อมให้แก่เด็ก การศึกษาในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง กล้ามเนื้อมือกับตา ของเด็กปฐมวัย 3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ของเด็ก ปฐมวัย ก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ และ 4) ศึกษาพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก เทศบาลต าบลโคกเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก เทศบาลต าบลโคกเหล็ก ทั้งหมดจ านวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 8 ชุด ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.70 แผนการจัดประสบการณ์ จ านวน 23 แผน มีค่าเฉลี่ย ความเหมาะสมเท่ากับ 4.67 แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา จ านวน 11 แบบวัด ซึ่งมี ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.35 - 0.82 ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.25 -0.44 และค่าความ เชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 และแบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน จ านวน 15 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยระดับ คุณภาพเท่ากับ 2.64 อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีมาก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.80/87.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ กับตา ของเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 0.7438 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ หลังจาก ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา คิดเป็นร้อยละ 74.38

3. เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง กล้ามเนื้อมือกับตาหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้าน สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 90.53 94.44 88.39 และ 80.91 ตามล าดับ การศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนมีพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง กล้ามเนื้อมือกับตาดีขึ้น พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในเกณฑ์ดี มาก หลังจากใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จึงควรน ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ไปใช้ในการส่งเสริม เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไป

โพสต์โดย ครูพิมพ์ : [19 ก.พ. 2563 เวลา 20:25 น.]
อ่าน [1670] ไอพี : 223.205.221.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,160 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 22,350 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 12,554 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 17,360 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

เปิดอ่าน 16,150 ครั้ง
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 84,668 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 20,021 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

เปิดอ่าน 14,961 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 296,589 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 53,626 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 18,037 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 19,055 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"

เปิดอ่าน 16,078 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 16,396 ครั้ง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง

เปิดอ่าน 12,686 ครั้ง
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,696 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 14,409 ครั้ง
วิธีจำศัพท์
วิธีจำศัพท์

เปิดอ่าน 12,819 ครั้ง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง

เปิดอ่าน 9,914 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 29,088 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ