ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สร้างสรรค์วิทย์....พิชิตการอ่าน คิดวิเคราะห์ ด้วย AOPE Model by PLC

บทนำ

ปัจจุบันการจัดการศึกษาได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีการคิดที่สร้างสรรค์ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีศักยภาพและความพร้อมในการนำพาประเทศชาติสู่เป้าหมายประเทศมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 การจัดการศึกษาของเยาวชนไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของครูประถมศึกษาที่จะต้องวางพื้นฐานสร้างสมรรถนะให้มีความเข้มแข็งที่พร้อมรับการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่เมื่อมีการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) พบว่า ด้านเหตุผลยังมีค่าคะแนนที่ไม่น่าพึงพอใจในเกือบทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จผู้เรียนมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่ามาจากความแตกต่างของพื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคล โดยมีจุดสำคัญคือผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ที่ค่อนข้างน้อย นำไปสู่ความไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ ด้วยสภาพปัญหานี้ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ได้คิดหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างเป็นสุขสนุก เพราะเป็นไปตามความกระบวนการที่ผู้เรียนต้องการ ร่วมกับการบูรณาการกระตุ้นส่งเสริมการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียน

เป้าหมายความสำเร็จ

นักเรียนเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุก เป็นสุขกับกิจกรรมที่ร่วมเสนอทางเลือกรู้จักใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีทักษะด้านการอ่าน วิเคราะห์เนื้อหาของภาษาไทยซึ่งเป็นโจทย์ได้เป็นอย่างดี อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ปณิธาน

ทุ่มเทสร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักเรียนให้มีความพร้อม

สู่การเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าของสังคมด้วยการเป็น คนดี คนเก่ง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

หลักการแนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้

ข้าพเจ้าได้ทบทวนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ ด้วย TOWS Matrix ซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส พร้อมคิดเทคนิควิธีการเพื่อนำเข้าหารือร่วมกับทีมวิชาการ คณะครูในโรงเรียน การทดลองใช้ การวัดประเมินผลจนทำให้เกิดเป็นผลงานเด่นที่มีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

ที่มาของการบรูณาการวิทยาศาสตร์สู่การส่งเสริมแก้ไขสภาพปัญหาการอ่าน

มีการนำผลจากการจัดกิจกรรมมารวมกลุ่ม PLC โดยการประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านด้วยเทคนิค หยิน – หยาง (Buddy Supervision) ครูทุกกลุ่มสาระออกแบบกิจกรรมแก้ปัญหาการที่เหมาะสมกับระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เมื่อประสบความสำเร็จร่วมกันสะท้อนผลงานในคาบ PLC วันจันทร์ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.

ภาพความสำเร็จที่ได้รับ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น

เมื่อเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดโลกมหัศจรรย์

2. ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีการพัฒนาขึ้น อ่านออกเขียนได้

ร้อยละ 100

3. ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิชาวิทยาศาสตร์ ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

4. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคใต้

ชนะเลิศเหรียญทอง และระดับชาติเหรียญทอง ประเภท

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาบูรณาการ

ด้านบริหารจัดการ

แนวทางพัฒนาต่อยอดขยายผล

1. นำเทคนิคกระบวนการสอนแบบ AOPE Model ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่นๆ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น

2. บริษัท ทรู ได้ถ่ายทำสปอตต่อยอดนวัตกรรมหนังสือ

อ่านเพิ่มเติมชุดโลกมหัศจรรย์ รายการเปิดโลกทัศน์

แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศทางโทรทัศน์

ทรูปลูกปัญญาของบริษัท ทรูทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เทคนิคการสอนแบบ AOPE Mode นำไปเผยแพร่ ณ โรงเรียนประถมศึกษา SK .Jenis Kebangsaan

Bukit Mertajam ประเทศมาเลเซีย และได้เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เป็นภาษาฮินดูในประเทศมาเลเซียด้วย

โพสต์โดย angel : [27 ก.พ. 2563 เวลา 11:40 น.]
อ่าน [1813] ไอพี : 14.207.58.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,347 ครั้ง
GPS คืออะไร
GPS คืออะไร

เปิดอ่าน 15,883 ครั้ง
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต

เปิดอ่าน 10,678 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่

เปิดอ่าน 18,310 ครั้ง
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดอ่าน 15,994 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 13,084 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 8,291 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

เปิดอ่าน 808 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 23,920 ครั้ง
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม

เปิดอ่าน 45,093 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 9,309 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 28,016 ครั้ง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง

เปิดอ่าน 20,203 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 13,711 ครั้ง
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

เปิดอ่าน 17,599 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,289 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 17,296 ครั้ง
พระสงฆ์กับความเป็นครู
พระสงฆ์กับความเป็นครู

เปิดอ่าน 81,989 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 29,101 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 19,566 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ