ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประเมิน นายหงษ์คำ หาบุญมี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการการป้องกันปัญหา ยาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (2) ศึกษาความสำเร็จโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 322 คน โดยแยกออกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียน จำนวน 154 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และด้านผลกระทบ

2. ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับรางวัล ปี 2560 1) ผลงานที่ประสบความสำเร็จตามการดำเนินโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ ได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับทองในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้อำนวยการบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.เชิดชูเกียรติประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 2) ผลงานที่ประสบความสำเร็จตามการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้อำนวยการบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.เชิดชูเกียรติประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้พิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีเป็นกรณีพิเศษ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปศ.ศธ.) จัดโควตาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการดำเนินโครงการผ่านมา 2 ปี พบว่า จากกลุ่มเสี่ยง จำนวน 92 คน เมื่อเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างสม่ำเสมอ ลดลง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นกับการวางแผนการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน ผู้ปกครองเห็นว่าโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมีความคุ้มค่า และส่งผลดีต่อชุมชนและโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนควรดำเนินงานทุกปีและต่อเนื่อง

โพสต์โดย พนัชกร พารา : [8 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น.]
อ่าน [1445] ไอพี : 125.26.197.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ