ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ชื่อผู้นำเสนอ นางรัตนา ดำทองเสน

ปีการศึกษา 2561

การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP MODEL) ของ Daniel L. Stufflebeam. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตก่อนและหลังสิ้นสุดของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งหมด 69 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการดำเนินงานเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิส ไลเคอร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.32, S.D. = 0.46)และพบว่าด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.58, S.D. = 0.59 ) ส่วนผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงยในแต่ละด้าน สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄ = 4.18, S.D. = 0.35) และพบว่าการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอาหารกลางวันมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.46)

2. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.28, S.D. = 0.32) และพบว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหาร มีที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.78, S.D. = 0.10)

3. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.24, S.D. = 0.58) และพบว่าโรงเรียนมีการใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.37)

4. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.89, S.D. = 0.63) และพบว่าโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและปริมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.50, S.D. = 0.50) ส่วนผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านผลผลิตหลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.59) และพบว่าโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและปริมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.87, S.D. = 0.32) ส่วนด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ พบว่าผลผลิตหลังดำเนินโครงการ มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.69 และพบว่าโรงเรียนและชุมชนวางแผนร่วมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 1.10

5. ผลการประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ผลปรากฏว่าเป็นโครงการที่ดีมาก มีความถี่มากสุด( F = 65) และโครงการอาหารกลางวันสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนได้ มีความถี่น้อยที่สุด( F = 42)

โพสต์โดย rattana : [14 เม.ย. 2563 เวลา 19:09 น.]
อ่าน [1628] ไอพี : 124.122.39.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ