ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดพระศรีอารย์(ขันธราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1.) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฏร์บำรุง) 2.) เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3.) เพื่อยืนยันรูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และ4.) เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน การวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลลัพธ์ความสำเร็จจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า ใช้กลุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ผู้แทนจากชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลของการศึกษาสภาพการพัฒนากระบวนการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ดำเนินการให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ (Operations) กำหนดเป้าหมายการพัฒนา (Goals) และประเมินศักยภาพความพร้อม (Assessment) และอยู่ในระดับมากจำนวน 3 ด้านเรียงลำดับดังนี้ กำหนดวิธีการพัฒนา (Method) การประเมินผลตามเป้าหมาย (Evaluation) และปรับปรุงเพื่อพัฒนา (Act)

2. การสร้างร่างรูปแบบกระบวนการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1.) หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาของการสร้างรูปแบบ 2.) วัตถุประสงค์ 3.) ระบบงาน กลไกรูปแบบ 4.) กระบวนการ ได้แก่ 6 ลำดับขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่1. ประเมินศักยภาพความพร้อมของสถานศึกษา ครู และนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 กำหนดวิธีการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลตามเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงเพื่อพัฒนา และ 5.) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 6.)ผลการดำเนินงานจากการใช้นวัตกรรม 7.) ข้อเสนอแนะสรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 8.)การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา

3. ผลการตรวจสอบยืนยัน รูปแบบ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 8 ข้อ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม ความเป็นประโยชน์ มีค่าร้อยละสูงสุดคือ 96.70 รองลงมา ได้แก่ความเหมาะสม มีค่าร้อยละ 95.60 และความเป็นไปได้มีค่าร้อยละ 94.51

4. ผลลัพท์ความสำเร็จจากการเปรียบเทียบผลการประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561- 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ทั้งในประจำปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพบว่าในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และ ปีการศึกษา2562 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ผลลัพธ์ความสำเร็จจากรางวัลที่โรงเรียนได้รับระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 ผ่านกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน ทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน พบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลในระดับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 11 ประเภทรางวัล โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศครบทุกคน

โพสต์โดย ผอ.หนก : [7 มิ.ย. 2563 เวลา 18:48 น.]
อ่าน [1281] ไอพี : 110.171.15.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ