ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ

ชื่อผู้ศึกษา : นางสิรินันท์ พลิคามิน

ปีการศึกษา : 2562

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ ทั้งรายพฤติกรรม และภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย เป็นช่วงสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ทั้งรายพฤติกรรม ภาพรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ ชั้นปฐมวัย 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี สังกัดเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษาคือ สังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest) ด้วยแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างการทดลอง สังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้วยแบบสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ตามวันและเวลาที่กำหนด ทำการทดลองจนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชุดเดียวกันแล้วนำข้อมูลที่ใช้ได้จากการสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ขวบ และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ที่หลากหลาย อายุ 3-4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี เป็นช่วงสัปดาห์ที่ 1-10 ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม มีคะแนนความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สูงขึ้นทุกสัปดาห์มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 - 10 ความพร้อมทางสังคม ด้านการทำงานร่วมกัน 1.47, 1.60, 1.73, 1.93, 2.13, 2.27, 2.47, 2.60, 2.73. 2.80 ด้านการช่วยเหลือแบ่งปัน 1.67, 1.73, 1.80, 1.93, 2.20, 2.33, 2.47, 2.53, 2.67, 2.73 ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 1.60, 1.67, 1.73, 1.87, 2.13, 2.27, 2.33, 2.47, 2.53, 2.67 และด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี 1.53, 1.60, 1.67, 1.73, 1.93, 2.13, 2.27, 2.40, 2.53, 2.67 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน เป็นช่วงสัปดาห์มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ 1.57, 1.65, 1.75, 1.87, 2.10, 2.25, 2.39, 2.50, 2.62, 2.72

2. ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย อายุ 3-4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย คือ ด้านการทำงานร่วมกัน จัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.33 คิดเป็นร้อยละ 44.33 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.93 คิดเป็นร้อยละ 97.67 ด้านการช่วยเหลือแบ่งปัน ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.60 คิดเป็นร้อยละ 53.33 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.87 คิดเป็นร้อยละ 95.67 ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 51.00 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.33 ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.40 คิดเป็นร้อยละ 46.67 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.87 คิดเป็นร้อยละ 95.67 และในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.47 คิดเป็นร้อยละ 48.83 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.87 คิดเป็นร้อยละ 95.58 และมีค่าความแตกต่างเฉลี่ยรวม 1.40 คิดเป็นร้อยละ 46.75 ซึ่งมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น

โพสต์โดย นางสิรินันท์ พลิคามิน : [21 ส.ค. 2563 เวลา 17:02 น.]
อ่าน [1921] ไอพี : 184.22.177.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,311 ครั้ง
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?

เปิดอ่าน 20,789 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 15,292 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
ดวงอาทิตย์ (The Sun)

เปิดอ่าน 19,867 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ

เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 9,047 ครั้ง
ลดการสอบเพื่ออะไร ?
ลดการสอบเพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 11,918 ครั้ง
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!

เปิดอ่าน 32,568 ครั้ง
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"

เปิดอ่าน 25,516 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 87,429 ครั้ง
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

เปิดอ่าน 8,107 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 16,705 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ

เปิดอ่าน 12,128 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 17,724 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 10,601 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,450 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 13,464 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 11,346 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 7,898 ครั้ง
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

เปิดอ่าน 15,651 ครั้ง
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ