ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการนิเทศการศึกษา

ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ "เรื่องการจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ของครูปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ "เรื่องการจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ของครูปฐมวัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อคู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ "เรื่องการจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ของครูปฐมวัย

กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จำนวน 68 โรงเรียนโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 136 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัย 2) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3) แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมทางไกลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 4) แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอบรม

เชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ "เรื่องการจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ของครูปฐมวัย และ5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ "เรื่องการจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ของครูปฐมวัย พบว่าคะแนนรวมของการทำกิจกรรมการอบรมมีคะแนนร้อยละ 81.21 และคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังอบรมมีคะแนนร้อยละ 81.07 โดยภาพรวมประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07/81.21 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน 1) จากการทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 20 คะแนน และหลังการอบรม 20 คะแนน ในภาพรวมทั้งหมด มีคะแนนก่อนการอบรม เฉลี่ยเท่ากับ 5.125 คะแนน และมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 16.213 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังอบรม สูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมทางไกลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสานในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.59, σ = 0.27)

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อคู่มือการนิเทศการศึกษาด้วยเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน พบว่า 1) ด้านกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59, S.D. = 0.31) 2) ด้านการค้นหาความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59, S.D. = 0.31) 3) ด้านการวางแผนการนิเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49, S.D. = 0.16) 4) ด้านการให้ความรู้ก่อนการนิเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54, S.D. = 0.29) 5) ด้านการดำเนินการนิเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52, S.D. = 0.11) 6) ด้านการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61, S.D. = 0.26) 7) ด้านการสะท้อนผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.60, S.D. = 0.30) 8) การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61, S.D. = 0.18) 9) การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69, S.D. = 0.24)

โพสต์โดย จุฑาพร อนุสรณ์ : [17 ต.ค. 2563 เวลา 17:15 น.]
อ่าน [1651] ไอพี : 171.96.159.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ