ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน บนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratchกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 40 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (One-Shot Case Study) ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวโดยดำเนินการทดลองแล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ตัวแปรต้น ได้แก่การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตัวแปรตาม ได้แก่ทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch และความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่มีต่อการจัดการเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผน การจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรมScratch จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียน บนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมScratch สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะการใช้และสร้างงานโปรแกรม Scratch และแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่มีต่อการจัดการเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13 / 92.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80 / 80

5.1.2ทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch พบว่า นักเรียนมีทักษะการใช้งานโปรแกรมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการแทรกฉากและตัวละครในการสร้างนิทาน ทักษะการใส่บล็อกคำสั่งเคลื่อนที่ให้ตัวละคร ทักษะการใส่บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูดสนทนา และทักษะการใส่บล็อกคำสั่งเสียงให้ตัวละคร โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ18.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.50 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 39 คน จากนักเรียนทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80

5.1.3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratchโดยมีการสำรวจความคิดเห็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหาในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านสื่อการเรียนรู้ (บทเรียนบนเครือข่าย) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68

โพสต์โดย นวพร ชลวานิช : [21 ก.พ. 2564 เวลา 06:32 น.]
อ่าน [175] ไอพี : 223.204.218.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ