ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยสื่อ Power Point

ชื่อผู้วิจัย นายครรชิต สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปัญหาของการวิจัย

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก เนื้อหาซับซ้อนบางเรื่องเนื้อหามากเกินไป ทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน ทำให้ไม่บรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น เรื่องซากดึกบรรพ์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วัฎจักรหินและซากดึกดำบรรพ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาปีที่ผ่านมานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ครูผู้สอนทุกคนจะเห็นข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หลายท่านพยายามหาเทคนิควิธีที่จะทำให้นักเรียนสนใจเรียนในเรื่องนี้ ผู้วิจัยศึกษาและพบว่าการนำเสนอเนื้อหาในรูปของ โปรแกรม Power Point จะทำให้เนื้อหาน่าเรียนมากขึ้น จึงคิดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องซากดึกดำบรรพ์ โดยการสอนด้วยสื่อโปรแกรม Power Point

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องซากดึกดำบรรพ์ โดยการสอนด้วยสื่อโปรแกรม Power Point

สมมติฐานของการวิจัย

สื่อโปรแกรม Power Point เรื่องซากดึกดำบรรพ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน

ระยะเวลาในการวิจัย

เดือนธันวาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 (ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์)

2. เครื่องมือที่ใช้

- แผนจัดการเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์

- แบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

- สื่อโปรแกรม Power Point เรื่องซากดึกดำบรรพ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- แบบบันทึกการส่งงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องซากดึกดำบรรพ์

3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน

3.2 ดำเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้

3.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน

3.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ประเมิน

4.การรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรม Power Point ควบคู่การเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 17 คน

2. นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และการทำแบบทดสอบหลังเรียนมาหาผลต่างของการพัฒนาความแตกต่างด้วยค่าสถิติร้อยละ

5.การวิเคราะห์ข้อมูล

นำคะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่นักเรียนเรียน และคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากที่นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน แล้ว มาหาผลการพัฒนาโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการสอนด้วยสื่อโปรแกรม Power Point เรื่องซากดึกดำบรรพ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.97

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้สื่อโปรแกรม Power Point เรื่องซากดึกดำบรรพ์ สามารถนำมาปรับใช้ได้กับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ได้หลายเรื่อง และในการจัดกิจกรรมการฝึก ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ ควรใช้สื่อการสอนมาประกอบระหว่างการฝึกทักษะก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าเนื้อหาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ครูสามารถให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนร่วมด้วยได้ เพื่อให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนขณะทำกิจกรรมการฝึกทักษะ เพราะในบางครั้งนักเรียนกล้าที่จะสอบถามกับเพื่อนมากกว่าสอบถามครูในเวลาที่ไม่เข้าใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

โพสต์โดย ชิต : [24 มี.ค. 2564 เวลา 08:15 น.]
อ่าน [4949] ไอพี : 1.2.171.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,988 ครั้ง
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,256 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 16,321 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 27,273 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 17,770 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 27,133 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 9,276 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 41,229 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 45,716 ครั้ง
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา

เปิดอ่าน 142,744 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

เปิดอ่าน 14,986 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 10,908 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 12,402 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 7,709 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."

เปิดอ่าน 3,258 ครั้ง
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
เปิดอ่าน 53,425 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 12,196 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
เปิดอ่าน 13,962 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
เปิดอ่าน 24,054 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ