ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้กิจกรรม Unplugged แก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดไม่เป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้กิจกรรม Unplugged แก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดไม่เป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.ความสำคัญและความเป็นมา

ในยุคปัจจุบันทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบันเพื่อใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จึงส่งผลให้ขาดทักษะการทำงาน หรือการข้ามขั้นตอนของการทำงาน ผู้ทำวิจัย จึงหาวิธีที่จะดำเนินการเพื่อจะแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความคิดทีเป็นระบบและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ถูกต้อง

ดังนั้นในการพัฒนาในครั้งนี้ จะใช้วิธีการประเมินควบคู่ไปกับกิจกรรมการสอน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องอย่างเป็นขั้นตอน

3. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น

ปัญหาการขาดทักษะการคิดไม่เป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตัวแปรตาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4. ขอบเขตของการวิจัย

นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จำนวน 16 คน

วิชาวิทยาการคำนวณ หมายถึง การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนกล่าวคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา

Unplugged หมายถึง เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่นกระดานเกม การลำดับขั้นตอน การเรียนโค้ดดิ้งผ่านกระดาษ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้หลักการของคอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการสื่อสาร

ทักษะ หมายถึง ทักษะความสามารถในการทำงานที่ได้จากการเรียนรู้หรือการฝึกฝนวิชาการ

5. แนวคิดในการวิจัย

วิธีการนำกิจกรรม Unplugged มาใช้การจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียน

ทักษะการทำงานและการแก้ปัญหาของนักเรียน

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้

1. ได้(นวัตกรรม) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้จัดการ เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ

3. ค้นพบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4. ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูที่ทำการสอนในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำเนินการวิจัย

กำหนดระยะเวลาทำการวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัยทั้งหมด 60 วัน โดยผู้วิจัยสร้างนวัตกรรมเกม Unplugged ขึ้นมา กำหนดให้นักเรียนผู้เรียนเป็นผู้เล่นกิจกรรม ในขณะที่นักเรียนลงมือเล่นกิจกรรมครูสังเกตทักษะกระบวนการเล่น และการแก้ปัญหาขณะเล่นในกิจกรรมนั้นๆของนักเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกงจำนวน 16 คน

สรุปผลการศึกษา

การใช้กิจกรรม Unplugged แก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดไม่เป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับที่ดี

อภิปรายผล

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการเปรียบเทียบจากการประเมินผลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในขณะเล่นกิจกรรมและการแก้ปัญหาในขณะเล่นกิจกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในขณะเล่นกิจกรรมและการแก้ปัญหาในขณะเล่นกิจกรรมมีนักเรียนที่ได้ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 56.25 เปอร์เซ็น นักเรียนที่ได้ระดับดีคิดเป็น 37.05 นักเรียนที่ต้องปรับปรุงคิดเป็น ร้อยละ 6.25

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าการใช้กิจกรรม Unplugged สามารถนำมาแก้ปัญหาเรื่องระบบการคิดของนักเรียนได้จริง จึงเห็นสมควรที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือรายวิชาอื่นๆ สามารถนำเอา

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Unplugged เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการและสามารถนำไปใช้ในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

โพสต์โดย Jeeraphat : [8 พ.ค. 2564 เวลา 12:39 น.]
อ่าน [9508] ไอพี : 1.46.68.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,564 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา

เปิดอ่าน 11,355 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 18,884 ครั้ง
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน

เปิดอ่าน 70,036 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 14,687 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 12,040 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 37,004 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 8,120 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 11,899 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

เปิดอ่าน 117,395 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 11,561 ครั้ง
"17 ท่านวดง่ายๆ" ช่วยลูกน้อย "ผ่อนคลาย-สุขภาพดี"
"17 ท่านวดง่ายๆ" ช่วยลูกน้อย "ผ่อนคลาย-สุขภาพดี"

เปิดอ่าน 42,879 ครั้ง
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!

เปิดอ่าน 11,026 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด

เปิดอ่าน 352,921 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)

เปิดอ่าน 19,618 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 14,730 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
เปิดอ่าน 9,509 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เปิดอ่าน 29,392 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
เปิดอ่าน 15,855 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
เปิดอ่าน 21,807 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ