ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาพฤติกรรมผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom

ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom

ผู้วิจัย : นางอำภาพร คล้ายเนตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ความเป็นมาของการวิจัย

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 2019 นั้น อาจส่งผลให้ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้แนวโน้มโรคระบาดยังคงผันผวนต่อเนื่อง

ผู้เรียนที่อยู่ในวัย 7-12 ปีนั้น มีผลงานวิจัยจากหลายแหล่งสอดคล้องกันในเรื่องสมาธิทางการเรียน ซึ่งผู้เรียนในวัยนี้ มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งประมาณ 10-60 นาที

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาฝึกทักษะ การจัดการเรียนการสอนควรทำอย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งระยะไว้นาน

ในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้เรียน สามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เป็นปกติ แอพพลิเคชันต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้หลากหลาย ตามความสามารถและความถนัดของผู้สอนแต่ละคน ที่จะศึกษาเรียนรู้ และจัดทำเนื้อหา

แบบฝึกทักษะ หรืออื่นใด เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยนี้ขึ้น เพื่อศึกษาเรียนรู้เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาวิธีการใช้แอพลิเคชัน Zoom

2.เพื่อสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เครื่องมือในการวิจัย

1. รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom

2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเข้าเรียนออนไลน์

ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

เดือนเมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563 รวม 10 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ จำนวน 12 คน

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

1. สร้างกลุ่ม Line สำหรับนักเรียนที่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ที่สามารถติดต่อได้

2. ครูสร้างห้องสื่อสารจาก App Zoom

3. สร้างบทเรียนใน Microsoft PowerPoint

4. สืบค้นเนื้อหาที่จัดทำไว้แล้วใน youtube เพื่อให้นักเรียนทำการศึกษาก่อน

5. นัดหมายเวลาสอน ผ่าน line Group

6.อัดคลิปการสอน 7.ตัดต่อคลิปด้วย App KINEMASTER

8. แชร์กลับเข้ากลุ่มไลน์เพื่อลงช่อง youtube และ/หรือ แชร์ใน Line Group

9.วัดและประเมินผล

10.บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

ผลการดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล

1.การใช้แอพลิเคชัน Zoom

1.1 แอพพลิเคชัน Zoom มีขีดจำกัดเวลาฟรี คือ 40 นาที เป็นการจำกัดเวลาเสมือนการเรียนในห้องเรียน มีฟังก์ชัน เครื่องมือให้เลือกใช้ ผู้สอนเรียนรู้ไปในระหว่างจัดการเรียนการสอน

1.2 หน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

1.3 ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีผลต่อต่อการเข้าเรียน

2.พฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1.1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา

1.2 ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที

1.3 การเข้าเรียนของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของโทรศัพท์มือถือ

1.4 การเข้าเรียนของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอุปกรณ์ในการเข้าเรียน

สรุปผลการดำเนินการ

จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชัน Zoom นั้น พบว่า

1.การใช้แอพลิเคชัน Zoom มีขีดจำกัดด้านเวลา ฟังก์ชัน เครื่องมือต่างๆ ที่มาในแอพพลิเคชัน สามารถใช้สอนออนไลน์ได้จริง ส่วนผลกระทบที่ส่งผลให้การการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ หน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ และ ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต

2พฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1.1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา

1.2 ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที

1.3 ผู้เรียนเข้าเรียนที่มีความพร้อมของอุปกรณ์จะสามารถเข้าเรียนได้ดี

ข้อเสนอแนะ

1. การใช้แอพพลิเคชัน Zoom เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถสอนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของผู้สอนในการใช้ฟังก์ชัน หรือเครื่องมือที่มาในแอพพลิเคชัน

2. การวัดประเมินผล ควรใช้ร่วมกับ แอพพลิเคชันอื่น เช่น kahook quizzi เป็นต้น

3. ควรส่งเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาก่อน และนำเนื้อหานั้นมาอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

1. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดย นางอำภาพร คล้ายเนตร : [9 พ.ค. 2564 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [2206] ไอพี : 1.47.161.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 43,989 ครั้ง
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร

เปิดอ่าน 15,340 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 28,958 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 379 ครั้ง
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้

เปิดอ่าน 12,685 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 40,736 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 13,785 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 16,383 ครั้ง
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์

เปิดอ่าน 20,546 ครั้ง
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 16,211 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 15,444 ครั้ง
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์

เปิดอ่าน 18,880 ครั้ง
เผยวิธีคิดแบบคนเก่ง
เผยวิธีคิดแบบคนเก่ง

เปิดอ่าน 11,651 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 9,370 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 17,122 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 14,528 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
เปิดอ่าน 35,304 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เปิดอ่าน 171,027 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เปิดอ่าน 7,088 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิดอ่าน 16,812 ครั้ง
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ