ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางกระ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชากร ประกอบด้วยครู จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้น อนุบาล-ม.3 จำนวน 204 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล-ม.3 จำนวน 204 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 113 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 113 คน โดยเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.32, S.D.=0.47) และมีข้อเสนอแนะ คือ ในการดำเนินการตามโครงการการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น ทั้งในส่วนของการประชุมเพื่อวางแผนโครงการการดำเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพราะโรงเรียนเล็กๆ ได้งบประมาณน้อย จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักในการดำเนินโครงการ

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก (x̄=4.42, S.D.=0.42) สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และควรเพิ่มบุคลากรภายนอกซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการดำเนินโครงการ

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก (x̄=4.32, S.D.=0.39) สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการ (process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ตามความคิดเห็นของครูพบว่า ในการประเมินผลกิจกรรมและการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น นอกจากนั้นการปฏิบัติตามแผนควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านผลผลิต/การปฏิบัติด้านพฤติกรรม ตามความคิดเห็นของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.31, S.D.=0.37) และมีข้อเสนอแนะ คือ การจัดกิจกรรมควรเน้นในเรื่องการปฏิบัติให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องทางกาย วาจาและใจ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และควรมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ควรมีการให้รางวัลกับนักเรียนที่ประพฤติดีและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ และควรฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและอยู่ที่บ้านและให้ครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติ และ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกระ ด้านผลผลิต/ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.36, S.D.=0.37) ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกๆ ปีการศึกษาเพื่อฝึกพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรมและอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปต่อเนื่องทุกปี และควรให้มีกิจกรรมตามโครงการนี้ต่อเนื่องไปทุกๆ ปี เพราะกิจกรรมในโครงการนี้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำท้องถิ่น และทำให้นักเรียนเป็นคนดี

โพสต์โดย
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,537 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 9,537 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 13,656 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 10,674 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)

เปิดอ่าน 8,392 ครั้ง
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน

เปิดอ่าน 44,216 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เปิดอ่าน 14,437 ครั้ง
Multimidia คืออะไร?
Multimidia คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,929 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009

เปิดอ่าน 164,110 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เปิดอ่าน 13,407 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 10,294 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 32,739 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 16,667 ครั้ง
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

เปิดอ่าน 9,036 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,777 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 35,537 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 20,413 ครั้ง
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????

เปิดอ่าน 393,263 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 131,417 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ