ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อผู้ศึกษา นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์

ปีที่พิมพ์ 2564

การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหา

การดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายการสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

1) แบบสอบถามการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของแนวทางการส่งเสริม จิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และ 3) แบบประเมินผล การดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของประชากร (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 4.40

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวทางในการวางแผน การดำเนินการ

การประเมินผล ตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการในการส่งเสริม

จิตสาธารณะของผู้เรียนในสถานศึกษา ด้านการมีจิตสาธารณะ สรุปได้ว่า มี 6 แนวทาง ได้แก่

1) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความกลัวต่อบาป สร้างศรัทธาในการทำความดี 2) ควรจัดทำโครงการ การส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความมีจิตสาธารณะให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่าน การจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยความเคยชิน เป็นตัวตน อัตลักษณ์ของผู้เรียน 3) ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาควรสอดแทรกคุณลักษณะกับผู้เรียนด้านจิตสาธารณะในชั่วโมงเรียนและกิจกรรมโฮมรูม หรือกิจกรรมอื่น ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก ให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรจริงจังในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน ในสถานศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งต่อไปถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป และ 6) การประเมินผล ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง ควรประเมินความสำเร็จของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามผลของการบรรลุเป้าหมาย โดยกลุ่มที่มีปัญหามากควรแก้ไขปรับปรุง ส่วนกลุ่มผู้เรียนที่ดีอยู่แล้ว พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

3. ผลการประเมินการดำเนินงานส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 4.07

โพสต์โดย นุ้ก : [2 ส.ค. 2564 เวลา 08:16 น.]
อ่าน [1002] ไอพี : 134.236.226.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,709 ครั้ง
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์

เปิดอ่าน 23,331 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 17,186 ครั้ง
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร

เปิดอ่าน 527 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 41,863 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 8,444 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ

เปิดอ่าน 26,706 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 8,283 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 53,342 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 17,892 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

เปิดอ่าน 12,725 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 27,296 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 12,481 ครั้ง
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว

เปิดอ่าน 13,732 ครั้ง
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,551 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 31,933 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 183,730 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 8,094 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 8,935 ครั้ง
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล

เปิดอ่าน 12,298 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ