ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อผู้ศึกษา นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์

ปีที่พิมพ์ 2564

การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหา

การดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายการสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

1) แบบสอบถามการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของแนวทางการส่งเสริม จิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และ 3) แบบประเมินผล การดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของประชากร (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 4.40

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวทางในการวางแผน การดำเนินการ

การประเมินผล ตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการในการส่งเสริม

จิตสาธารณะของผู้เรียนในสถานศึกษา ด้านการมีจิตสาธารณะ สรุปได้ว่า มี 6 แนวทาง ได้แก่

1) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความกลัวต่อบาป สร้างศรัทธาในการทำความดี 2) ควรจัดทำโครงการ การส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความมีจิตสาธารณะให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่าน การจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยความเคยชิน เป็นตัวตน อัตลักษณ์ของผู้เรียน 3) ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาควรสอดแทรกคุณลักษณะกับผู้เรียนด้านจิตสาธารณะในชั่วโมงเรียนและกิจกรรมโฮมรูม หรือกิจกรรมอื่น ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก ให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรจริงจังในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน ในสถานศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งต่อไปถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป และ 6) การประเมินผล ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง ควรประเมินความสำเร็จของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามผลของการบรรลุเป้าหมาย โดยกลุ่มที่มีปัญหามากควรแก้ไขปรับปรุง ส่วนกลุ่มผู้เรียนที่ดีอยู่แล้ว พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

3. ผลการประเมินการดำเนินงานส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 4.07

โพสต์โดย นุ้ก : [2 ส.ค. 2564 เวลา 08:16 น.]
อ่าน [769] ไอพี : 134.236.226.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,888 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 427,778 ครั้ง
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 36,933 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 10,926 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

เปิดอ่าน 7,565 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 10,663 ครั้ง
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย

เปิดอ่าน 77,414 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 18,426 ครั้ง
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล

เปิดอ่าน 12,233 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 25,187 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 7,738 ครั้ง
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร

เปิดอ่าน 7,841 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 13,614 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 42,645 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

เปิดอ่าน 32,071 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,014 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 105,150 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 11,502 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 10,146 ครั้ง
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)

เปิดอ่าน 8,488 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ