ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COV

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่อง Asking and Giving Directions วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องAsking and Giving Directions วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ด้วย Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน ผลการวิจัยมีดังนี้

การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องAsking and Giving Directions วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ด้านเนื้อหา ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ( =4.68, S.D.=0.47) เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ( =4.62, S.D.=0.49) โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ( =4.35,S.D.=0.59) และเนื้อหานำเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ ( =4.35,S.D.=0.68) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.56) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ( =4.76,S.D.=0.42) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ( =4.59, S.D.=0.49) วิธีการนำเสนอน่าสนใจ ( =4.59,S.D.=0.65) กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน( =4.50,S.D.=0.56) ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( =4.44,S.D.=0.60) มีการแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ( =4.41,S.D.=0.60) มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ( =4.38,S.D.=0.59) มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ( =4.38,S.D.=0.64) การออกแบบเป็นระบบนำเสนอถูกต้องตามลำดับขั้นของประเภทสื่อนั้น ๆ ( =4.35,S.D.=0.48) และการออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ( =4.24,S.D.=0.60) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.46,S.D.=0.56) ด้านการวัดและประเมินผล ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีการวัดผลต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน( =4.71, S.D.=0.46) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ( =4.59, S.D.=0.55) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ( =4.47,S.D.=0.50) ตามลำดับ และเฉลี่ยรวมด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59,S.D.=0.50) เฉลี่ยรวมทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.54)

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องAsking and Giving Directions วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูผู้สอนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ใช้คำพูดแบบกัลยาณมิตร ( =4.88, S.D.=0.32) ครูผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา ( =4.79,S.D.=0.40) เสียงมีความชัดเจน ( =4.71,S.D.=0.46) การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ใช้เวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ( =4.62, S.D.=0.49) ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอน การตั้งคำถาม การรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ข้อคำถามและงานได้อย่างถูกต้อง ( =4.51,S.D.=0.50) การเรียนในรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน ( =4.50,S.D.=0.56) ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ( =4.47, S.D.=0.50) เนื้อหามีการออกแบบกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่าย ( =4.47,S.D.=0.55) ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ( =4.44,S.D.=0.50) ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในกิจกรรมการเรียนการสอน ( =4.44,S.D.=0.55) การเรียนด้วย Google Meet มีความเข้าใจได้ดี ( =4.41,S.D.=0.49) และมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ( =4.32,S.D.=0.67) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมทุกเรื่องมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( =4.55,S.D.=0.50)

โพสต์โดย sak : [14 ก.ย. 2564 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [780] ไอพี : 180.180.144.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 23,616 ครั้ง
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 139,175 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 11,848 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 1,398 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 25,349 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 11,801 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 13,552 ครั้ง
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย

เปิดอ่าน 24,841 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 14,977 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย

เปิดอ่าน 2,352 ครั้ง
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย

เปิดอ่าน 29,578 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 31,606 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

เปิดอ่าน 17,287 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,994 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 21,740 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 9,311 ครั้ง
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?

เปิดอ่าน 43,974 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 21,269 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ