ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) ระดับชั้น ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

ผู้รายงาน นางสาวรมิดา เมฆฉาย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี(New Normal)ระดับ

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2อำนวยวิทย์ เป็นการวิจัยที่มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ ด้วยรูปแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้หลักวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ของสแตร์(Stair) แบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสำรวจปัญหาและความต้องการศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างและตรวจสอบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) 3) การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) และ 4) การรับรองและปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ จำนวน 6 คน เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ระบบการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) จำนวน 7 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมายสำหรับการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) จำนวน จำนวน 6 คน ผู้ดูแลระบบ 1 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 คน กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน แบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปดังนี้

1. ผลการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2อำนวยวิทย์ พบว่า ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 2) การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้เดิม 4) จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้งานระบบผสมผสาน 5) ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา และ 6) ประเมินและตรวจสอบความรู้ของผู้เรียน และผลการตรวจสอบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกัน

2. ผลการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ พบว่า 2.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์การวัดผลตามที่สถานศึกษากำหนด

2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อยู่ในระดับมาก 2.3 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการรับรองและปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนรู้ใหม่ในวิถี (New Normal) โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสม นำไปใช้ได้ โดยมีข้อควรปรับปรุงได้แก่ การปรับแก้เนื้อหาบางส่วนที่ยาวเกินไป ปรับแก้แบบทดสอบบางข้อและแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องให้สามารถนำเสนอในระบบผสมผสานได้

โพสต์โดย K.Bond : [11 ก.พ. 2565 เวลา 09:44 น.]
อ่าน [471] ไอพี : 49.237.8.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,946 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 29,062 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 28,419 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 142,659 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 8,580 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 11,105 ครั้ง
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"

เปิดอ่าน 42,399 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เปิดอ่าน 63,143 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 6,965 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 19,166 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 10,887 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 68,955 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 30,293 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 11,032 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 17,368 ครั้ง
อหิวาตกโรค (Cholera)
อหิวาตกโรค (Cholera)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,535 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 8,404 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 28,744 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด

เปิดอ่าน 13,685 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 18,279 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ