ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning)

เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสุภาพรรณ วรศักดิ์

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก

(Active Blended Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการ

แก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning)

เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2

"อิสาณธีรวิทยาคาร" การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ขั้นสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. ขั้นทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4. ขั้นการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" จำนวน 1 ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 42 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบ ไม่เป็นอิสระต่อกัน สถิติทดสอบความสัมพันธ์

โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning)

เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1. กลุ่ม 2. ประเด็นปัญหา

3. ภาระงานหรือชิ้นงาน 4. เนื้อหาหรือแหล่งข้อมูล 5. เทคนิคผสมผสานเชิงรุก 6. เครื่องมือ

สื่อสารและการทำงานร่วมกัน 7. การจัดการเรียนรู้ 8. การประเมินผล สำหรับขั้นตอนการเรียนรู้

โดยใช้ BLEND Model มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1. ทบทวนความรู้เดิม (Basic knowledge : ฺB)

2. เรียนรู้อย่างสนุกสนาน (Learn for fun : L) 3. ขยายความเข้าใจ (Elaboratate : E)

4. การเรียนรู้วิถีใหม่ (New normal learning : N) และ 5. การประเมินผลเชิงพัฒนา

(Development Evaluation : D)

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก (Active

Blended Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบฯ มีทักษะในการแก้ปัญหา

เรื่อง เศษส่วน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานเชิงรุก (Active Blended Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง เศษส่วน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรับรองรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบและขั้นตอน

อยู่ในระดับ เห็น้ด้วยมากที่สุด

โพสต์โดย ครูนก : [16 ก.พ. 2565 เวลา 12:22 น.]
อ่าน [398] ไอพี : 223.205.222.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,859 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 9,535 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 14,286 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..

เปิดอ่าน 139,932 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

เปิดอ่าน 10,595 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 11,790 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 38,637 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 42,747 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 15,611 ครั้ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง

เปิดอ่าน 22,447 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้

เปิดอ่าน 14,113 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 14,269 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,771 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)

เปิดอ่าน 84,490 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เปิดอ่าน 8,156 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?

เปิดอ่าน 10,426 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 11,790 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ