ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นายพินิจ โคตรงาม

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาแนวคิดและบริบทพื้นฐาน โดยการวิจัยเอกสารและการทำกรณีศึกษา 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการวิจัยปฏิบัติการ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 39 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียน การสอนเขียนและการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ Think aloud protocol แบบทดสอบความสามารถในการเขียน แบบบันทึกเหตุการณ์การสอน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบบันทึกการเรียน และแบบสะท้อนผลการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจและกำหนดเป้าหมาย (Motivating and setting goals) 2) กระตุ้นความรู้ (Activating knowledge) 3) รับรู้กลยุทธ์การเขียน (Accessing writing strategies) 4) ฝึกปฏิบัติกลยุทธ์การเขียน (Practicing) และ 5) ใช้กลยุทธ์สร้างงานเขียน (Implementing) และเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ เมื่อนำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษตามที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในการสร้างงานเขียน

 

Title : An Instructional Model for Developing Writing Skills of the Ninth Graders.

Author : Mr. Pinit Kotngam

Year of Research : Academic Year 2019

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) develop an instructional model for developing writing skills of the ninth-graders, 2) study students’ abilities in writing, and 3) study the ninth graders’ use of writing strategies. The research procedure comprised three phases as 1) a documentary analysis and a case study for the contextual study 2) the development of the instructional model using an action research 3) the evaluation of the use of the instructional model posttest design. The target groups consisted of 5 teachers experienced in teaching English writing and the 39 ninth – graders of class 3/1 in Sam liam municibal school. The research instruments employed at the phases were an opinion survey form, an interview form, think aloud protocol, an efficient writing test, a teaching record form, a behavioral observation form, a learning and instructional interview form, a learning record form, and a reflection form. The data were then analyzed and presented in percentages, means, and standard deviation. The t-test was used to prove statistical significance. The findings revealed that the five-stage model include 1) motivating and setting goals 2) activating knowledge 3) accessing writing strategies 4) practicing and 5) implementing stages was effective in developing the students’ writing abilities and writing strategy uses. Students’ scores in the posttest were significantly higher than those in the pretest at the level of .01. Moreover, the students used writing strategies learned in class when creating a text

 

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ภักดีผล ดร.เจษฎา เจริญวงค์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.ลักษณา เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.สุปรียา ตันติสกุล และ ดร.นรินทร์ ทองสุขเลิศ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ แก้ไขผลงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแนะนำ ตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้

พินิจ โคตรงาม

โพสต์โดย พินิจ แสนโคตร : [14 มิ.ย. 2565 เวลา 16:23 น.]
อ่าน [1685] ไอพี : 49.230.188.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,002 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 8,256 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 14,228 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 7,610 ครั้ง
ราชภัฏกับธนาคาร
ราชภัฏกับธนาคาร

เปิดอ่าน 58,135 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 23,473 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 26,195 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 21,536 ครั้ง
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์

เปิดอ่าน 38,777 ครั้ง
การคิดเลขในใจ
การคิดเลขในใจ

เปิดอ่าน 25,223 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 10,592 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 13,419 ครั้ง
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต

เปิดอ่าน 15,803 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 32,034 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 11,575 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดความดัน
สมุนไพรช่วยลดความดัน

เปิดอ่าน 31,346 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
เปิดอ่าน 40,023 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
เปิดอ่าน 17,904 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
เปิดอ่าน 9,670 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ