ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ผู้วิจัย นายฐิติกรณ์ อาจะสมิต

ปีที่ทำการวิจัย 2563

ประเภทผลงานวิชาการร รายงานการวิจัย

คำสำคัญ ความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเพื่อให้

ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสาโรง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย เป็นผู้ปกครอง และนักเรียน

โรงเรียนวัดสำโรง โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม

ออนไลน์ทั้งหมดทุกข้อมูลนำมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายด้านจากปัญหาการ

แพร่ระบาดโควิด19 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครอง นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google form แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน

อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงที่ตั้งโรงเรียน ครอบครัวนักเรียนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้ง

แท็บเลต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา โทรทัศน์ที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ทางไกลผ่าน

ดาวเทียมตามลำดับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแย่ โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เป็น YouTube Facebook Line ตามลำดับ

2. ผลการประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความ

คิดเห็นภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.24) โดยความคิดเห็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ประเด็น “ท่านคิดว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดสาโรง มีความพร้อมในการ

จัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มากน้อยเพียงใด” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.50) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็น

เดียวที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ รองลงมาคือ ประเด็น “ท่านคิดว่า โรงเรียนวัดสาโรง จะจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

ได้คุณภาพมากน้อยเพียงใด” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.48) และ “ผู้ปกครองสามารถดูแลเอาใจ

ใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนออนไลน์” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.09)

และพบว่าผู้ปกครองนักเรียนประสบปัญหาด้านรายได้และการทำงานในช่วงปัญหาการแพร่ระบาดโควิด19อยู่ใน

ระดับมาก

3. ผลการประเมินข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของ

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรง พบว่าด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน

โรงเรียนวัดสำโรง ที่ต้องการให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น แท็บเลต อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก สื่อ

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ควรมีการแจกหนังสือเรียน จัดทำวิดีโอประกอบการเรียนและจัดทาเนื้อหาการเรียน

ล่วงหน้าโดยทำเป็นคู่มือประกอบการเรียนให้กับนักเรียน ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนวัดสาโรง พบว่า ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ นักเรียนยังไม่พร้อมกับการ

เรียนออนไลน์ และปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน

โพสต์โดย Picassoboii : [26 ก.ค. 2565 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [608] ไอพี : 171.7.14.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,116 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 12,919 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 11,720 ครั้ง
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้

เปิดอ่าน 23,818 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 22,912 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 10,872 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 9,288 ครั้ง
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ

เปิดอ่าน 20,706 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 36,354 ครั้ง
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี

เปิดอ่าน 231,214 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 16,714 ครั้ง
พระลักษมี
พระลักษมี

เปิดอ่าน 15,386 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์

เปิดอ่าน 73,493 ครั้ง
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0

เปิดอ่าน 8,359 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 14,870 ครั้ง
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม

เปิดอ่าน 11,142 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
เปิดอ่าน 62,299 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
เปิดอ่าน 11,205 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
เปิดอ่าน 16,213 ครั้ง
สายตาสั้น
สายตาสั้น
เปิดอ่าน 15,333 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ