ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

เนื่องด้วย นายไพสิน เจริญวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านสองสลึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ดำเนินการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้จัดทำการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านสองสลึง ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบจำลองของซิปป์ ( CIPP Model ) เป็นแนวทางในการประเมิน

ในการนี้ นายไพสิน เจริญวงศ์ ได้ทำผลงานวิชาการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอส่งผลงานโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านได้รับแล้ว ขอโปรดแจ้งให้ทราบตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านสองสลึง ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นายไพสิน เจริญวงศ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านสองสลึง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสองสลึง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s Model)

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองสลึง จำนวน 2 คน ครูโรงเรียนบ้านสองสลึง จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองสลึง จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านสองสลึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 คน

การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสองสลึง ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดำเนินการเผยแพร่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จำนวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 5 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ 4) แบบประเมินผลผลิตของโครงการ และ 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า โครงการฯ กำหนดหลักการและเหตุผลสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ โรงเรียนบ้านสองสลึง กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีไว้อย่างชัดเจน และการตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และความเหมาะสมของจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

3. การประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ พบว่า มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่า ครูมีการใช้สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และโรงเรียนมีการประชุมวางแผน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรายการที่มีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คำแนะนำจากคณะนิเทศสามารถทำให้ครูปรับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สิน : [4 ส.ค. 2565 เวลา 11:55 น.]
อ่าน [1819] ไอพี : 118.172.239.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,471 ครั้ง
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต

เปิดอ่าน 15,574 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 17,026 ครั้ง
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่

เปิดอ่าน 13,037 ครั้ง
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน

เปิดอ่าน 45,343 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 19,090 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 11,654 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 15,273 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 2,965 ครั้ง
การฝังเข็ม ดีอย่างไร
การฝังเข็ม ดีอย่างไร

เปิดอ่าน 9,637 ครั้ง
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว 'ไอแพด มินิ' จอกว้าง 7.9 นิ้ว

เปิดอ่าน 9,194 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 24,667 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 36,137 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 9,905 ครั้ง
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ

เปิดอ่าน 11,544 ครั้ง
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 22,855 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
เปิดอ่าน 11,631 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
เปิดอ่าน 18,505 ครั้ง
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
เปิดอ่าน 16,271 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ
เปิดอ่าน 68,703 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ