ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประเมิน นางนิชนิภา เลือดแดง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้มุ่งพัฒนาและประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้หลักการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) คือ ประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตพร้อมทั้งผลการประเมินคุณธรรมนักเรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน15 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 38 คน นักเรียน102 คน และผู้ปกครองนักเรียน 102 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบ ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.73–0.99, 0.36–0.93,0.46–0.80, 0.43-0.85 และ 0.56-0.94 ตามลำดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98, 0.91, 0.90, 0.91 และ 0.94 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test (Dependent Samples) ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความเห็นของคณะ กรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

2. ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมพบว่ามีความพร้อม อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09

3. ความเหมาะสมของการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41

4. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนดำเนินโครงการ โดยรวมพบว่ามีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และระดับคุณภาพด้านผลการประเมินคุณธรรมนักเรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับผลผลิตของนักเรียน โดยรวมพบว่า ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ใน ระดับคุณภาพ ดี

5. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อคุณธรรมนักเรียนของโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โดยสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปในอนาคตได้

โพสต์โดย ืืืnicha : [9 ส.ค. 2565 เวลา 06:28 น.]
อ่าน [769] ไอพี : 124.121.173.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,199 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 11,070 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 1,326 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 16,260 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!

เปิดอ่าน 43,664 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 39,126 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 5,488 ครั้ง
การปลูกกระเทียม
การปลูกกระเทียม

เปิดอ่าน 14,478 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 8,430 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 24,842 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,544 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 87,643 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

เปิดอ่าน 12,695 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,393 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง

เปิดอ่าน 19,398 ครั้ง
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดอ่าน 32,805 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เปิดอ่าน 106,515 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?
เปิดอ่าน 52,801 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เปิดอ่าน 20,468 ครั้ง
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
เปิดอ่าน 21,201 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ