ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและ ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและ

ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา

ผู้ประเมิน นางสาววนิตชนัย ยังสุข

สถานศึกษา โรงเรียนปะทิววิทยา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา โดยใช้รูปแบบชิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินการ และการนิเทศติดตาม และประเมินผลของโครงการ 4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1 ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีทั้งสิ้น 502 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

1.ผลการประเมินพบว่าด้านบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D.=.61) รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23 – 4.67 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 1. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ( = 4.67, S.D. = .47) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 3.โครงการมีความทันสมัยและมีความจำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 ( = 4.23, S.D. = .67)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = .60) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 4.57 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ข้อที่ 9. กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ( = 4.57, S.D. = .56) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้ครูและผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน ( = 4.21, S.D. = .54)

3. ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = .60) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 4.60 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 9. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.60, S.D. = .49) และข้อที่17. เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ ( = 4.60, S.D. = .49) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 19. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการชัดเจนและเหมาะสม ( = 4.13, S.D. = .72)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = .59) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20– 4.77 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 29. ผู้เรียนสามารถลงปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ( = 4.77, S.D. = .42) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 17. ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูได้อย่างง่าย ( = 4.20, S.D. = .87)

5. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = .64) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30– 4.73 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 6. รูปแบบวิธีการดำเนินงานเป็นระบบขั้นตอนและนำไปปฏิบัติได้จริง และข้อที่ 11. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ( = 4.73, S.D. = .44) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 5. มีกระบวนการที่เหมาะสมและมีความจำเป็นในการส่งเสริมครูและผู้เรียน ( = 4.30, S.D. = .64)

6. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .59) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23– 4.70 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 9. วิธีการดำเนินงานโครงการมีความชัดเจนตามเป้าหมายคุณภาพ( = 4.70, S.D. = .69) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 12.กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับส่งเสริมทักษะครูและผู้เรียนจริง ( =4.23, S.D.=.67)

โพสต์โดย ดาว : [14 ส.ค. 2565 เวลา 08:18 น.]
อ่าน [879] ไอพี : 183.89.30.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,039 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 29,787 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 25,772 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 21,617 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปิดอ่าน 60,835 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 16,602 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 13,205 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 14,203 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.

เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 35,891 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 34,257 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 16,217 ครั้ง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม

เปิดอ่าน 23,959 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 34,382 ครั้ง
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี

เปิดอ่าน 14,698 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
เปิดอ่าน 14,977 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
เปิดอ่าน 16,543 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
เปิดอ่าน 21,365 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning
เปิดอ่าน 38,273 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ