ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและ ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและ

ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา

ผู้ประเมิน นางสาววนิตชนัย ยังสุข

สถานศึกษา โรงเรียนปะทิววิทยา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา โดยใช้รูปแบบชิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินการ และการนิเทศติดตาม และประเมินผลของโครงการ 4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1 ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีทั้งสิ้น 502 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

1.ผลการประเมินพบว่าด้านบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D.=.61) รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23 – 4.67 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 1. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ( = 4.67, S.D. = .47) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 3.โครงการมีความทันสมัยและมีความจำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 ( = 4.23, S.D. = .67)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = .60) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 4.57 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ข้อที่ 9. กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ( = 4.57, S.D. = .56) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้ครูและผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน ( = 4.21, S.D. = .54)

3. ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = .60) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 4.60 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 9. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.60, S.D. = .49) และข้อที่17. เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ ( = 4.60, S.D. = .49) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 19. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการชัดเจนและเหมาะสม ( = 4.13, S.D. = .72)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = .59) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20– 4.77 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 29. ผู้เรียนสามารถลงปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ( = 4.77, S.D. = .42) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 17. ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูได้อย่างง่าย ( = 4.20, S.D. = .87)

5. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = .64) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30– 4.73 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 6. รูปแบบวิธีการดำเนินงานเป็นระบบขั้นตอนและนำไปปฏิบัติได้จริง และข้อที่ 11. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ( = 4.73, S.D. = .44) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 5. มีกระบวนการที่เหมาะสมและมีความจำเป็นในการส่งเสริมครูและผู้เรียน ( = 4.30, S.D. = .64)

6. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .59) รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.23– 4.70 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 9. วิธีการดำเนินงานโครงการมีความชัดเจนตามเป้าหมายคุณภาพ( = 4.70, S.D. = .69) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อที่ 12.กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับส่งเสริมทักษะครูและผู้เรียนจริง ( =4.23, S.D.=.67)

โพสต์โดย ดาว : [14 ส.ค. 2565 เวลา 08:18 น.]
อ่าน [394] ไอพี : 183.89.30.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 51,336 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

เปิดอ่าน 11,404 ครั้ง
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี

เปิดอ่าน 26,805 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 17,441 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 20,883 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 28,041 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 21,192 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหาและการแก้ปัญหา

เปิดอ่าน 48,873 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 16,528 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

เปิดอ่าน 24,350 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 143,631 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 15,512 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!

เปิดอ่าน 40,361 ครั้ง
แนวทางการจัดประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตอนที่ 1)
แนวทางการจัดประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 52,980 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 14,874 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,648 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 18,841 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 13,282 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 12,796 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 9,686 ครั้ง
สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด
สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ