ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการวิทยาลัย จำนวน 15 คน ผู้ปกครอง จำนวน 71 คน และนักเรียน จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 164 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ก่อนดำเนินงานโครงการสถานศึกษาควรวิเคราะห์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อนำผลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริบทของสถานศึกษา

2. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดําเนินงานของโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3. ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

4. การส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ควรให้แนวคิด แนวปฏิบัติ เน้นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และให้นักเรียนสะท้อนผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลดีที่เกิดจากการใช้สิ่งของอย่างประหยัด คุ้มค่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. การกำหนดการดำเนินงานกิจกรรมโครงการควรมีความยืดหยุ่น หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมก็สามารถนำกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาดำเนินการได้ทันที

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

2. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

โพสต์โดย บุญส่ง : [18 ก.ย. 2565 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [714] ไอพี : 27.145.30.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,314 ครั้ง
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้

เปิดอ่าน 14,647 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 12,549 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,054 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 12,524 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 22,550 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

เปิดอ่าน 44,359 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เปิดอ่าน 18,140 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 13,736 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?

เปิดอ่าน 9,451 ครั้ง
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ

เปิดอ่าน 20,495 ครั้ง
เรื่องของไม้ขีดไฟ
เรื่องของไม้ขีดไฟ

เปิดอ่าน 17,262 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 13,415 ครั้ง
ดูแลสุขภาพแบบไทย
ดูแลสุขภาพแบบไทย

เปิดอ่าน 14,118 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 24,827 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 8,090 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
เปิดอ่าน 9,105 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
เปิดอ่าน 16,005 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก
เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 104,367 ครั้ง
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ