ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางกำหยาด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม

เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context evaluation) ของโครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ของโครงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) ประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ4) ประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ (Product evaluation)

ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

(Product Evaluation) แบ่งรายการประเมิน ดังนี้ 4.1 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

4.2 การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation) 4.3 การประเมินความยั่งยืน (Sustainability

Evaluation) 4.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transport Evaluation) และ 4.2 ประเมินความ

พึงพอใจด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 9 คน และนักเรียน

โรงเรียนวัดรางกำหยาด จำนวน 145 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 9 คน และนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดรางกำหยาด ปีการศึกษา 2560 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน ได้แก่ แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัย พบว่า การประเมินโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม

เขต 2ด้านปัจจัยนำเข้าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก3. ด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม

เขต 2 ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม

เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ นครปฐม เขต 2

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตยโครงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. ผลสำเร็จของโครงการ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษนครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

วิถีประชาธิปไตย สามารถประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎ กติกา และระเบียบ เคารพสิทธิ เสรีภาพ

ตนเองและผู้อื่น มีความรู้และอธิบายกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ยอมรับฟังคำติชมของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา

รวมทั้งโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและมีเวทีห้อง

ประชุมสำหรับการประชุมคณะทำงานและสภานักเรียนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถานศึกษาอื่น ชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

โพสต์โดย พิชชาพร : [21 ก.ย. 2565 เวลา 10:25 น.]
อ่าน [626] ไอพี : 171.5.220.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,901 ครั้ง
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!

เปิดอ่าน 16,974 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 24,689 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 11,140 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 22,566 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

เปิดอ่าน 20,170 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 13,467 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 8,059 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 51,958 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 303,581 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 13,210 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 18,806 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 10,472 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น

เปิดอ่าน 253,858 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 22,115 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 68,998 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11
เปิดอ่าน 34,658 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
เปิดอ่าน 15,291 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
เปิดอ่าน 17,055 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
เปิดอ่าน 18,226 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ