ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

ผู้ประเมิน : นางสาวศิวิกร วิชัยวงค์

ปีที่ประเมิน : 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านบริบท โดย สอบถามครู จำนวน 62 คน ใช้แบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยสอบถามครู จำนวน 62 คน ใช้แบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ โดยสอบถามครู จำนวน 62 คน ใช้แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต โดยสอบถามครู จำนวน 62 คน ใช้แบบสอบถามการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการ และ 5) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 302 คน

เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ จำนวน 5 ท่าน

แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าจำแนกรายข้อทั้งฉบับระหว่าง .29-.92 มีค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98

แบบสอบถามฉบับที่ 2 มีค่าจำแนกรายข้อทั้งฉบับระหว่าง .39-.78 มีค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบนเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

ด้านบริบท โครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.46) โดยด้านบริบท เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.85)

ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.40) โดยด้านปัจจัยเบื้องต้น เรื่อง การมีงบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.79)

ด้านกระบวนการ โครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้แก่ ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบัติ (Do) ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) และความเหมาะสมของการปรับปรุง (Action) ภาพรวม ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄= 4.59) โดยด้านกระบวนการ เรื่อง การประเมินผลหลังการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.97)

ด้านผลผลิต โครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ผลผลิตของโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.71) โดยผลผลิตในเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.92)

ด้านความพึงพอใจ โครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยจังหวัดเลย ระดับความพึงพอใจในโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.75) โดย มีความพึงพอใจในเรื่อง บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความร่วมมือมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63)

โพสต์โดย ศิวิกร วิชัยวงค์ : [10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19 น.]
อ่าน [202] ไอพี : 110.78.155.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,414 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 8,936 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์

เปิดอ่าน 50,328 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )

เปิดอ่าน 11,669 ครั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ
คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ

เปิดอ่าน 4,151 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!

เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น

เปิดอ่าน 11,430 ครั้ง
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 118,383 ครั้ง
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย

เปิดอ่าน 12,034 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 10,058 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 18,547 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของ ¶
ประวัติศาสตร์ของ ¶

เปิดอ่าน 11,624 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 10,085 ครั้ง
"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 59,266 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 17,711 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,938 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 47,385 ครั้ง
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 21,503 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 16,212 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 9,112 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ