ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความรู้และสมาธิด้วยรูปแบบ T–FIVE+Bingo Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.เพื่อปลูกฝังสมาธิและการปฏิบัติตามกฎข้อตกลง 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ประชากรและกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒/๒ จำนวน 28 คน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕65

กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

กระบวนการผลิต กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดทฤษฎี เอกสารเกี่ยวข้องกับเกม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเอกสารความรู้พุทธประวัติ ออกแบบเครื่องมือวัดรวมไปถึงประเมินผล แล้วนำมาออกแบบโมเดล

การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้และสมาธิด้วยรูปแบบ T–FIVE+Bingo Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) การออกแบบผลงานนวัตกรรม ดังนี้

(F = Focus) โดยศึกษาเอกสารหลักสูตร ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารความรู้พุทธประวัติ เอกสารเกี่ยวข้องกับเกมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบเครื่องมือวัดรวมไปถึงประเมินผล แล้วนำมาออกแบบโมเดลและรูปแบบการนิเทศติดตาม I = Integration บูรณาการดำเนินการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน บูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน บูรณาการข้ามกลุ่มสาระนำไปใช้ และการใช้กิจกรรมนอกเวลาเรียน V = Variety การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา แต่คงใช้กระบวนการขั้นตอนเหมือนเดิม ขั้นวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน PLC ในกลุ่มสาระ ขั้นดำเนินการ กำหนดชั่วโมง/ค่าน้ำหนัก ของกิจกรรมและความเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ขั้นการสอน ใช้รูปแบบ Active Learning E = Evaluation ขั้นตรวจสอบประเมินผล จากการผลคะแนนและการจัดกิจกรรม กำหนดการนิเทศ ติดตาม เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกลุ่มสาระ และ 2 ครั้งโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา ขั้นปรับปรุงและพัฒนา นำผลที่ได้มาสรุป และถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป

ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อเรียนด้วยเกมบิงโก เรื่อง พุทธประวัติ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.60 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 17.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.25 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.45 ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี พึ่งศรี (2552) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเกมบิงโก เรื่องตารางธาตุรายวิชาเคมีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าเกมบิงโกตารางธาตุ เรื่องตารางธาตุมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.28/83.63 ซึ่งสูงกว่าเกมกำหนดคือ 80.80 และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการสังเกตขณะการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีความสนุกสนาน เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียน ทำให้บรรยากาศทางการเรียนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา 2. พฤติกรรมการเรียน พบว่าก่อนเล่น นักเรียนวางแผน ร้อยละ 82.14 นักเรียนแบ่งหน้าที่ร้อยละ 92.85 นักเรียนสนใจร้อยละ 82.15 นักเรียนกระตือรือร้น ร้อยละ 64.29 ระหว่างเล่นนักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงร้อยละร้อย นักเรียนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆร้อยละ 89.29 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมร้อยละร้อย หลังการเล่นพบว่านักเรียนแสดงออกด้วยความสนุกสนานร้อยละ 96.42 นักเรียนมีสมาธิความตั้งใจกับการเรียนร้อยละ 92.85 สามารถปฏิบัติตนสำเร็จลุล่วงทุกกระบวนการร้อยละร้อย 3. จากตาราง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้เกมบิงโก เรื่อง พุทธประวัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.34 ) ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

( = 4.67 ) รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ ( = 4.56 ) และมีกิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียนนักเรียนชอบเรียนวิชานี้ ( = 4.36 ) ตามลำดับ

โพสต์โดย กิ่ง : [13 ก.ค. 2566 เวลา 01:37 น.]
อ่าน [1146] ไอพี : 171.7.216.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,327 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน

เปิดอ่าน 15,301 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 16,259 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 9,430 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 11,253 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 559 ครั้ง
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่

เปิดอ่าน 8,236 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?

เปิดอ่าน 53,061 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 26,706 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 52,465 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 16,816 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 8,107 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 10,163 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 63,628 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 27,188 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 21,250 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
เปิดอ่าน 8,759 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
เปิดอ่าน 9,654 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
เปิดอ่าน 9,336 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
เปิดอ่าน 12,974 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ