ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

ตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

ผู้ศึกษา นางสาวปวีณา รักหน้าที่

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา

ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านดงแขวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนทั้งหมดของห้องผู้รายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

2. เพลงพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

3. แบบประเมินความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ t – test แบบ Dependent คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

สรุปผลการศึกษาพบว่า

เด็กปฐมวัยมี ทักษะทางภาษาด้านการฟัง การจำแนกเสียง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.50 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 การบอกประเด็นของเรื่องราวที่ได้ฟัง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 การปฏิบัติตามคำสั่ง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.80 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 ทักษะทางภาษาด้านการพูด การบอกชื่อของสิ่งของ ก่อน การทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.47 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 การสร้างประโยคสมบูรณ์ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.84 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.43 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05

ทักษะทางภาษาด้านการฟังในภาพรวม ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 8.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 11.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24

ทักษะทางภาษาด้านการพูดในภาพรวม ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 9.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.62 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 11.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.59

เด็กปฐมวัย มีทักษะทางภาษา ด้านการฟัง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 8.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 11.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษา ด้านการฟัง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ทักษะทางภาษาด้านการพูด ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 9.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.62 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 11.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.59 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัย

มีทักษะทางภาษาด้านการพูดสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ครูมะปราง : [26 ม.ค. 2559 เวลา 12:52 น.]
อ่าน [4213] ไอพี : 101.109.132.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,328 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 19,238 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 10,911 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์

เปิดอ่าน 38,156 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 21,433 ครั้ง
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 36,384 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 42,305 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 12,274 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 17,249 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 11,764 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 12,675 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 21,821 ครั้ง
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์

เปิดอ่าน 10,635 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 3,825 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข
เทคนิคการคูณเลข

เปิดอ่าน 20,402 ครั้ง
ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี

เปิดอ่าน 1,631 ครั้ง
ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน
ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน
เปิดอ่าน 22,435 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
เปิดอ่าน 21,409 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
เปิดอ่าน 18,655 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
เปิดอ่าน 12,749 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ