ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เรื่องน้ำเพื่อชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เรื่องน้ำเพื่อชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะ

การสังเกตและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้วิจัย นางสาวซารีญ่า หมอเต๊ะ

ปีที่รายงาน พ.ศ. 2557

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้าตัวอย่าง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอนุบาล 2) เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพชุดเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอนุบาลให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อการทดลองใช้หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอนุบาลให้มีประสิทธิภาพ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนในการพัฒนาทักษะทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์โดยการใช้หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตของนักเรียนอนุบาล 5) เพื่อประเมินและปรับปรุงการใช้หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอนุบาล วิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Selection) คือ นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูนน้ำเพื่อชีวิต แผนการจัดประสบการณ์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1) การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เรื่องน้ำเพื่อชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะเป็นช่วงที่พัฒนาการทุกด้านของเด็กเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียนของเด็กอนุบาลต้องเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเรา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้เราสามารถดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการโภชนาการผลจากการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบาย การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดทักษะการสังเกตและการวิเคราะห์โดยการใช้หนังสือการ์ตูนมีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะหนังสือการ์ตูนสามารถสื่อความหมาย ความเข้าใจ ดึงดูดความสนใจนักเรียนอนุบาลได้อย่างมาก นักเรียนสนใจภาพสีสันสดใสสวยงาม แต่การกระทำเพื่อผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องค่อยเป็นค่อยไป

2) ค่าประสิทธิภาพการพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำเพื่อชีวิตโดยการใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 3 รอบ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 45.33/40.00, 50.78/45.00 และ 75.83/72.83 ตามลำดับ

3) ทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 86.04/90.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดไว้

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) จากการพัฒนาการนำหนังสือการ์ตูนเพื่อใช้พัฒนาทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ จนกระทั่งมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง หนังสือการ์ตูนมีความน่าสนใจ เพราะภาพการ์ตูนมีความสวยงามด้วยสีสันน่าสนใจ ภาพมีความคมชัด น่าสัมผัสจับต้อง

โพสต์โดย แอ๊ด : [1 ก.พ. 2559 เวลา 14:54 น.]
อ่าน [4160] ไอพี : 113.53.65.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,991 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 17,044 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 16,143 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 16,134 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 25,546 ครั้ง
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี

เปิดอ่าน 32,125 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"

เปิดอ่าน 16,723 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 19,734 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 2,203 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 32,143 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

เปิดอ่าน 16,681 ครั้ง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง

เปิดอ่าน 13,573 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 22,028 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"

เปิดอ่าน 846 ครั้ง
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38

เปิดอ่าน 16,688 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 6,837 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
เปิดอ่าน 18,375 ครั้ง
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
เปิดอ่าน 836 ครั้ง
ปักหมุด 7 พิกัดไหว้พระกรุงเทพฯ โดนใจสายมู
ปักหมุด 7 พิกัดไหว้พระกรุงเทพฯ โดนใจสายมู
เปิดอ่าน 14,394 ครั้ง
ASEAN
ASEAN
เปิดอ่าน 74,557 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ