ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกทักษะ การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น รายวิชาดนตรีสากล (เพิ่มเติม) ศ 20204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที

แบบฝึกทักษะ การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น รายวิชาดนตรีสากล (เพิ่มเติม) ศ 20204

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มีทั้งหมด 7 เล่ม

แบบฝึกทักษะ การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น

ชุดที่ 4 เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ไล่ระดับเสียงโน้ตตำแหน่งมือบน

หลักการ

การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder) ไล่ระดับเสียงโน้ตตำแหน่งมือบน ประกอบด้วยโน้ตระดับเสียง ซอล ลา ที โดสูง นั้น จะใช้มือซ้ายจับส่วนบนของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางเปิด-ปิดรู ส่วนมือขวาจะจับอยู่ส่วนล่างของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประคองรองรับน้ำหนักขลุ่ยไว้ที่ท่อลมใต้รูที่ 4-5 ส่วนนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยไม่ปิดรู

สาระสำคัญประจำแบบฝึกทักษะ

1. ตำแหน่งนิ้วและวิธีเป่าไล่เสียงโน้ตระดับเสียงซอล (ซ)

2. ตำแหน่งนิ้วและวิธีเป่าไล่เสียงโน้ตระดับเสียงลา (ล)

3. ตำแหน่งนิ้วและวิธีเป่าไล่เสียงโน้ตระดับเสียงที (ท)

4. ตำแหน่งนิ้วและวิธีเป่าไล่เสียงโน้ตระดับเสียงโดสูง (ดํ)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนอธิบายและปฏิบัติใช้มือซ้ายและขวาจับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ถูกวิธี

2. นักเรียนอธิบายและปฏิบัติวางนิ้วบนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในตำแหน่งระดับเสียงโน้ต

ของมือบนได้ถูกต้อง

3. นักเรียนอธิบายและปฏิบัติเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในตำแหน่งระดับเสียงโน้ตของมือบน

ได้ถูกต้อง

4. นักเรียนอธิบายและปฏิบัติเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในตำแหน่งระดับเสียงโน้ตของมือบนตามบทเพลงที่กำหนดได้ถูกต้อง

ทักษะทางดนตรีที่ต้องการเน้น

1. การฟัง

2. การอ่านโน้ต

3. การวางนิ้วบนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในตำแหน่งมือบน

4. การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์

คุณลักษณะที่ต้องการเน้น

1. ความมั่นใจในการปฏิบัติเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์

2. ความกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรม

3. ความรับผิดชอบในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรม

4. การนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน

5. ยอมรับ ยกย่องผู้ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง

6. ความขยันหมั่นเพียร

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงซอล (G)

1. การเป่าโน้ตเสียง ซอล ( G )

วิธีปฏิบัติ

มือซ้าย นิ้วชี้ปิดรูที่หนึ่ง นิ้วกลางปิดรูที่สอง และนิ้วนางปิดรูที่สาม

นิ้วหัวแม่มือปิดที่รูล่างของตัวขลุ่ย

มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือประคองขลุ่ย นิ้วอื่น ๆ ไม่ใช้

ภาพแสดงตำแหน่งการเปิด – ปิดนิ้วในการเป่าเสียง ซอล (G)

ข้อควรระวัง

1. ไม่เกร็งนิ้ว ควรใช้อุ้งนิ้ว (ส่วนปลายของนิ้ว) แตะอย่างเป็นธรรมชาติ

2. การจับประคองขลุ่ยรีคอร์เดอร์จะทำมุม 45 องศา

3. ไม่กัดปากขลุ่ย

ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงลา (A)

1. การเป่าโน้ตเสียง ลา (A)

วิธีปฏิบัติ

มือซ้าย นิ้วชี้ปิดรูที่หนึ่งและนิ้วกลางปิดรูที่สอง

นิ้วหัวแม่มือปิดที่รูล่างของขลุ่ย

มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือประคองขลุ่ย นิ้วอื่นๆ ไม่ใช้

การเป่า จรดริมฝีปากแตะประกบกับปากขลุ่ย เป่าเบา ๆ พยายามรักษาระดับลมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสียงที่เป่าจะได้นุ่มนวล ไม่สั่นเป็นคลื่นให้ออกเสียงเป็น ทู “ Too ” ทุกครั้งขณะเป่า เพื่อให้เสียงที่เป่าออกมามีความชัดเจน ซึ่งการทำ เช่นนี้เรียกว่า “ Tongue ”

ภาพแสดงตำแหน่งการเปิด – ปิดนิ้วในการเป่าเสียง ลา (A)

ข้อควรระวัง

1. ไม่เกร็งนิ้ว ควรใช้อุ้งนิ้ว (ส่วนปลายของนิ้ว) แตะอย่างเป็นธรรมชาติ

2. การจับประคองขลุ่ยรีคอร์เดอร์จะทำมุม 45 องศา

3. ไม่กัดปากขลุ่ย

ใบความรู้ที่ 3

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงที (B)

การเป่าโน้ตเสียง ที (B)

วิธีปฏิบัติ

มือซ้าย ใช้นิ้วชี้ปิดรูที่หนึ่งเพียงรูเดียว นิ้วหัวแม่มือปิดรูล่างของขลุ่ย

มือขวา นิ้วหัวแม่มือขวาประคองด้านหลังตัวขลุ่ย นิ้วอื่น ๆ ไม่ใช้

การเป่า จรดริมฝีปากแตะประกบกับปากขลุ่ย เป่าเบา ๆ พยายามรักษาระดับลมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสียงที่เป่าจะได้นุ่มนวล ไม่สั่นเป็นคลื่นให้ออกเสียงเป็น ทู “ Too ” ทุกครั้งขณะเป่า เพื่อให้เสียงที่เป่าออกมามีความชัดเจน ซึ่งการทำ เช่นนี้เรียกว่า “ Tongue ”

ข้อควรระวัง

1. ไม่เกร็งนิ้ว ควรใช้อุ้งนิ้ว (ส่วนปลายของนิ้ว) แตะอย่างเป็นธรรมชาติ

2. การจับประคองขลุ่ยรีคอร์เดอร์จะทำมุม 45 องศา

3. ไม่กัดปากขลุ่ย

ใบความรู้ที่ 4

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงโดสูง (C)

การเป่าโน้ตเสียง โดสูง ( C )

วิธีปฏิบัติ

มือซ้าย ใช้นิ้วกลางปิดรูที่สอง ส่วนนิ้วชี้และนิ้วนางเปิดยกขึ้น

นิ้วหัวแม่มือปิดรูล่างของขลุ่ย

มือขวา นิ้วหัวแม่มือประคองด้านหลังตัวขลุ่ย นิ้วอื่นๆ ไม่ใช้

การเป่า จรดริมฝีปากแตะประกบกับปากขลุ่ย เป่าเบา ๆ พยายามรักษาระดับลมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสียงที่เป่าจะได้นุ่มนวล ไม่สั่นเป็นคลื่นให้ออกเสียงเป็น ทู “ Too ” ทุกครั้งขณะเป่า เพื่อให้เสียงที่เป่าออกมามีความชัดเจน ซึ่งการทำ เช่นนี้เรียกว่า “ Tongue

ภาพแสดงตำแหน่งการเปิด – ปิดนิ้วในการเป่าเสียง โดสูง (C)

ข้อควรระวัง

1. ไม่เกร็งนิ้ว ควรใช้อุ้งนิ้ว (ส่วนปลายของนิ้ว) แตะอย่างเป็นธรรมชาติ

2. การจับประคองขลุ่ยรีคอร์เดอร์จะทำมุม 45 องศา

3. ไม่กัดปากขลุ่ย

แบบฝึกหัดที่ 4.1

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงซอล (G)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามอัตราส่วนของโน้ตต่อไปนี้

แบบฝึกหัดที่ 4.2

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงลา (A)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามอัตราส่วนของโน้ตต่อไปนี้

แบบฝึกหัดที่ 4.3

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงที (B)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามอัตราส่วนของโน้ตต่อไปนี้

แบบฝึกหัดที่ 4.4

เรื่อง ตำแหน่งและวิธีเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ระดับเสียงโดสูง (C)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามอัตราส่วนของโน้ตต่อไปนี้

แบบฝึกหัดที่ 4.5

เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์รวมโน้ตเสียงซอล ลา ที และโดสูง

เพลงรวมกลุ่มโน้ตเสียงซอล ลา ที และโดสูง

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดที่ 4 เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ไล่ระดับเสียงโน้ตในตำแหน่งมือบน

วิชาดนตรีสากล (เพิ่มเติม) ศ 20204 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เผยแพร่/เจ้าของผลงาน

นายวิทยา แผ่นผา

ครู ชำนาญการ

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

สพม.26

โพสต์โดย วิทยา : [2 เม.ย. 2559 เวลา 08:51 น.]
อ่าน [23062] ไอพี : 1.47.167.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 115,326 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 6,522 ครั้ง
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 19,259 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 41,953 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 11,081 ครั้ง
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

เปิดอ่าน 11,551 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 13,340 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 26,848 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 21,177 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม

เปิดอ่าน 21,650 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน

เปิดอ่าน 155,178 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 12,122 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 20,696 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 10,495 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 61,467 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 12,509 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 25,742 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
เปิดอ่าน 24,368 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
เปิดอ่าน 24,259 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
เปิดอ่าน 14,048 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ