ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์

เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนนาสักวิทยา

ผู้รายงาน นางนงนภัส นุ้ยสุข

หน่วยงาน โรงเรียนนาสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดที่ผู้รายงานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 23 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา จำนวน 7 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.61 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.82 จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ที่มีความเชื่อมั่น 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา มีประสิทธิภาพ 77.51/85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน มีค่าเท่ากับ 0.7052 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.52

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา คะแนนเฉลี่ย( x̄) เท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s) มีค่าเท่ากับ 0.41 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา

ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาสักวิทยา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรให้ความสนใจในการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ในการสร้างแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด วิชาคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย ติ๋ม : [27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:14 น.]
อ่าน [2048] ไอพี : 125.25.34.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ