ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ชื่อ นางสาวอังสนา มากมูล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

1.ความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดการเรียนการสอน เรียนรวมซึ่งมีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มาเรียนเต็มเวลา และต้องการพัฒนานักเรียนเหล่านี้สู่ความเป็นเลิศ ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล และโรงเรียนได้คิดนวัตกรรมมาบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนให้ให้ได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง

2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน

1.ประชากรกลุ่มผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 725 คน

นักเรียนเรียนรวม 16 คน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จำนวน 15 คน

นักเรียนออทิสติก จำนวน 1 คน

2. ประชากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนาน 49 คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 1 คน

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานจัดการร่วม จำนวน 5 คน

3. ขั้นตอนการพัฒนา BP ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 การวางแผน

1)ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน

2)ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรวม

3)กำหนดกรอบแนวทางการบริหารด้วยกรอบการปฏิบัติงานด้วยแนวทางการบริหารจัดการเรียน

รวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน บริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

1.กิจกรรมแนะแนวสัญจร

2.รับนักเรียน ม.1และ ม.4 (แบบคัดกรองจาก สพม.13)

3.คัดกรองนักเรียนด้วยระบบดูแล(แบบคัดกรองของโรงเรียน)

3.ประชุมผู้ปกครองเรียนเรียนรวม

4. เยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนรวม

5 โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม

- กิจกรรมค่ายนักเรียนเรียนรวม

- จัดทำสื่อ ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์

- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฐานที่2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

- วิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย

- อ่านคล่อง เวลา07.30น-08.30 น

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติ

1) ตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยแบบสอบถาม

2) ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน เช่น ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอน ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณตามต้องการ

3) นักเรียนสามารถเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและมีความสุข

ขั้นที่ 4 การแก้ไขปัญหา

1) ช่วยแก้ ปัญหาการจัดสอนแทน ครูไปราชการ ลากิจ ลาป่วย

2) ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอน ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณตามต้องการ

4.ผลการดำเนินการ

4.1ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม มาใช้สอนนักเรียน

3. ผู้เรียนให้ให้ได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2558

รางวัลที่ได้รับ

1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3(ระดับชาติ) 1. เด็กชายโชติกะ กาญจนพันธ์ ทอง สพฐ

2 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 (ระดับชาติ) 1. เด็กชายโชติกะ กาญจนพันธ์ เงิน สพฐ

5. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

5.1.ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

5.2ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา จากผู้บริหาร รองผู้บริหาร ฝ่ายการเงินจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ

5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา คอยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการออกแบบนวัตกรรม

5.4 ได้รับความร่วมมือจากเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี เด็กสนใจและมีความสุขในขณะทำกิจกรรม

โพสต์โดย นุช : [8 ส.ค. 2559 เวลา 12:31 น.]
อ่าน [2507] ไอพี : 118.173.118.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,597 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

เปิดอ่าน 26,880 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 50,526 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 14,395 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 13,362 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 15,459 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด

เปิดอ่าน 16,374 ครั้ง
สายตาสั้น
สายตาสั้น

เปิดอ่าน 566,352 ครั้ง
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )

เปิดอ่าน 10,404 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 146,625 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 12,521 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 37,733 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 19,375 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 18,091 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 17,404 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 51,389 ครั้ง
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
เปิดอ่าน 14,236 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 7,729 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 13,452 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดอ่าน 16,820 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ