ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ

ชื่อเรื่อง พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑)

ผู้ศึกษา นางสาวทิยภา รุ่งธัญญกิจ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๔

(บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑)

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษา คือ พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เด็กปฐมวัยทุกคนก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ในการบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) โดยจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อม

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 40 แผน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.67 2) แบบทดสอบการจัดประสบการณ์เพื่อวัดความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประเภทปรนัยชนิดคำถามแบบให้เลือกคำตอบถูก (Correct Answer) ผู้ศึกษาใช้ตัวเลือกเป็นรูปภาพ 3 ตัวเลือก เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน จำนวน 8 ฉบับ ฉบับละ 5 ข้อ รวม 40 ข้อซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .27 ถึง .53 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ถึง .50 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .959 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้รูปแบบ Pre-experimental Design มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าประสิทธิผล E.I.

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามการสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) มีค่าเท่ากับ 0.7719 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7719 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.19

โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยสำหรับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานำไปปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ใช้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการสอนเนื้อหาอื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

โพสต์โดย ทิยภา : [12 ก.ย. 2559 เวลา 14:31 น.]
อ่าน [2404] ไอพี : 101.51.121.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,012 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 16,061 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,609 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 17,361 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 13,288 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 49,106 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ

เปิดอ่าน 27,741 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,576 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง

เปิดอ่าน 14,362 ครั้ง
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์

เปิดอ่าน 1,425 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 86,851 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 39,008 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน

เปิดอ่าน 47,661 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้

เปิดอ่าน 13,049 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 9,622 ครั้ง
ความลับของชาเขียว
ความลับของชาเขียว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,305 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 14,129 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 23,113 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 12,530 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 9,270 ครั้ง
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ