ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Best Practice Play & Learn Plearn Present Simple Tense

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของผู้คนทุกชาติ ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การใช้อินเตอร์เน็ตในเพื่อแสวงหาความรู้หรือเพื่อความบันเทิง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ตาม กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ซึ่งไม่ได้หมายความถึง การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น แต่หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น สำหรับประเทศไทยถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดให้ภาษาอังกฤษอยู่ในการศึกษาพื้นฐาน นักเรียนมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมไม่ต่ำกว่าสิบปี แต่นักเรียนกลับไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ได้ ซึ่งจะเห็นจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนต่ำแทบทุกปี ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาการเรียนด้วยเพลง เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความสนใจ และคลายความกังวลและความตึงเครียดในการเรียนภาษาลง เพื่อที่ครูและนักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งยังได้รับความสนุกสนานและความรู้ควบคู่กันไป จากเหตุผลที่กล่าวมา ข้าพเจ้าจึงจัดทำ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่อง Play & Learn เพลิน Present Simple Tense นี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 101 และ 102 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense ร้อยละ 70 ขึ้นไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 101 และ 102 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ อย่างน้อยคนละ 10 ประโยค

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความมั่นใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ นักเรียนกับครู มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้

หลักการและแนวคิด

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องศึกษาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับเรียนในทุกๆโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษนี้ต้องใช้ไวยากรณ์ (Grammar) เป็นหลักสำคัญในการศึกษาเพราะส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะนำภาษาอังกฤษมาใช้นั้นต้องใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เราจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้กับเหตุการณ์จริงได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดัน บีบคั้น หรือ ถูกบังคับให้ท่องจำ และยังรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน และได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ จนกลายเป็นความรู้ที่ยั่งยืนได้ ก็คือ การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน หรือ Plearn นั่นเอง

PLEARN เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวาณิช  อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยบัญญัติขึ้นจากคำว่า Play + Learn  ซึ่งเมื่อออกเสียงเป็น “เพลิน” แล้วให้ความหมายที่ดี  กล่าวคือการเล่นเรียนทำให้เด็กเพลิน  เพราะถ้าเรียน (learn) อย่างเดียวก็เกิดความเบื่อ  เล่น (play) อย่างเดียวก็จะเป็นการไร้สาระจนเกินไป  ด้วยดร.ชัยอนันต์  เห็นว่าการเรียนในระบบโรงเรียนล้มเหลว และทำให้ทั้งครูและนักเรียนเกิดความทุกข์เพราะระบบโรงเรียนพยายามจะบังคับให้เด็กเรียนและรับในสิ่งที่เด็กไม่สนใจ   แต่การที่ให้ ทางเลือก ก็ต้องให้เด็กเข้าใจด้วยว่าเด็กๆควรรู้จักเลือก  ไม่ใช่เลือกที่จะเล่นโดยไม่เรียน  และก็ ไม่ใช่การเลือก ที่จะเรียนอย่างเดียวโดยไม่เล่น  กล่าวคือเป็นทางสายกลาง  ซึ่งครูควรเข้าใจและต้องมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) จึงจะสร้างกระบวนการเพลินได้

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนสามารถพูด/เขียน ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ ตั้งคำถามและตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียนอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมๆกั

3. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและครู ทำให้กล้าถาม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกมาขึ้น

4. นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักแบ่งหน้าที่กันทำ เกิดภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น

Do/Does

ทำนองเพลง ช้าง

ผู้แต่ง น.ส.นนทพร พิลาวุฒิ

Do do do do do

น้องรู้จัก do หรือเปล่า

Do มันใช้ง่ายไม่เบา (ซ้ำ)

I You We They ให้ใช้ Do (ซ้ำ)

ส่วน Does ใช้ He She It

has/have

ทำนองเพลง ช้าง

ผู้แต่ง น.ส.นนทพร พิลาวุฒิ

Has has has has has

น้องรู้จัก has have หรือเปล่า

has have ใช้ง่ายไม่เบา (ซ้ำ)

I You We They ให้ใช้ have (ซ้ำ)

ส่วน has ใช้ He She It

โพสต์โดย ครูโอ๋ : [25 ก.ย. 2559 เวลา 19:50 น.]
อ่าน [2341] ไอพี : 27.145.29.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,361 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 10,289 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 11,015 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 50,786 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 15,789 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 26,491 ครั้ง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 946 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 10,073 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ

เปิดอ่าน 6,182 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 13,104 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 12,039 ครั้ง
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100

เปิดอ่าน 14,861 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 830 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 17,030 ครั้ง
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,629 ครั้ง
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด

เปิดอ่าน 10,957 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 315 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่

เปิดอ่าน 8,525 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ