ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์วัสดุ ของเด็กปฐมวัย ชั

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

การประดิษฐ์วัสดุ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : รุ่งทิวา คุมใจ

ปีการศึกษา : 2558

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 12 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ จำนวน 30 แผน และแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการประเมินหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ จำแนกเป็นรายทักษะและภาพรวม

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านดอนมหาวัน ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1-10 ทักษะการนับจำนวนมีค่าเฉลี่ย 2.25 2.42 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 และ 3.00 ตามลำดับ ทักษะการเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ย 1.58 1.67 2.00 2.17 2.33 2.50 2.67 2.75 2.83 และ 2.83 ตามลำดับ ทักษะการเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 1.58 1.75 1.92 2.25 2.42 2.58 2.75 2.92 2.92 และ 3.00 ตามลำดับ ทักษะการจัดหมวดหมู่มีค่าเฉลี่ย 1.50 1.67 2.00 2.08 2.25 2.50 2.58 2.67 2.83 และ 3.00 ตามลำดับ จะเห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีการพัฒนาในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่ เมื่อดูภาพรวมแต่ละสัปดาห์พบว่า สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.73 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 1.88 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 2.15 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 2.38 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 2.50 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 2.65 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 2.75 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.83 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ย 2.90 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย 2.96 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การประดิษฐ์วัสดุ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ :

การประดิษฐ์วัสดุ เป็นรายทักษะ ดังนี้ การนับจำนวน หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.00 คิดเป็นร้อยละ 33.33 การเรียงลำดับหลังการจัดมีคะแนนเฉลี่ย 2.92 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.58 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.34 คิดเป็นร้อยละ 44.67 การเปรียบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.58 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.42 คิดเป็นร้อยละ 47.33 และการจัดหมวดหมู่ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ก่อน การจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.50 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.50 คิดเป็นร้อยละ 50.00 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมคือหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 11.92 คิดเป็นร้อยละ 99.33 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6.66 คิดเป็นร้อยละ 55.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย รุ่ง : [27 ก.ย. 2559 เวลา 18:38 น.]
อ่าน [1299] ไอพี : 119.42.108.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ