ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์โดยใช้สูตร t-test

ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่บูรณาการระหว่างกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ Coachingและกระบวนการนิเทศแบบพี่เลี้ยง Mentoring พัฒนาเป็นรูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ร่วมคิดร่วมทำ(Collaboration) เป็นการทำงานร่วมกันของ Planner และ Supervisor เพื่อวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูก่อนสอน และให้คำชี้แนะตลอดจนความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการทำงานร่วมกันของ Mentor และ Supervisor เพื่อวางแผนในการนิเทศการสอนร่วมกัน ขั้นที่ 2 น้อมนำสู่การเขียนแผน (Planning) เป็นการทำงานร่วมกันของ Planner และ Buddy ในการร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ความรู้ที่ได้รับจาก Supervisor ขั้นที่ 3 ประสานแน่นการสอน (Teaching) เป็นการให้ Planner นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเรียบร้อยแล้วไปสอนจริง โดยมี Buddy เป็นผู้ช่วยขณะสอน ทั้งนี้โดยมี Mentor และ Supervisor ร่วมกันสังเกตการณ์สอน ขั้นที่ 4 สะท้อนผลชัดเจน (Reflection) เป็นการประชุมหลังการสอนของ Planner เพื่อสะท้อนคิดแบบกัลยาณมิตร โดย Mentor Supervisor และ Buddy

2.ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model มีประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model โดยการนำไปใช้ในโรงเรียน พบว่า พนักงานครูผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 พนักงานครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบ POWER3 CM Model อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มากกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก สมควรนำรูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM Modelเพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ฟ้า : [11 ต.ค. 2559 เวลา 15:48 น.]
อ่าน [2169] ไอพี : 192.168.160.117, 49.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ