ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัย (self school) ของโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวั

รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัย (self school) ของโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัย (self school) ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านผาเดื่อ ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผล การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัย (self school) ของโรงเรียนบ้านผาเดื่อ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมระดับมาก ( x-= 4.39, S.D. = 0.63) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเหมาะสมและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน และการกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับความต้องการนักเรียน ครู ผู้ปกครอง แสดงว่าบริบท หรือสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการทั้งการกำหนดหลักการ การกำหนดจุดประสงค์และการกำหนดเป้าหมายของโครงการ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกัน สามารถนำโครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความปลอดภัยรอบด้านตามกรอบโรงเรียนปลอดภัยของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.62, S.D. = 0.16) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีศักยภาพในการทำงาน มีแผนงาน โครงการอื่นสนับสนุนและรองรับ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ตามกรอบโครงการ แสดงว่า ปัจจัยนำเข้าของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีปัจจัยนำเข้าที่มีความพร้อม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย ที่สามารถส่งผลให้การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.60, S.D. = 0.15) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเพื่อร่วมกันทำงานเพื่อปรึกษาหารือ และมีการปรับปรุงการทำงาน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการประเมินเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ปรากฏผลดังนี้

4.1 ผลการประเมินกิจกรรมของโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.62, S.D. = 0.10) ประกอบด้วย กิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (x- = 4.67, S.D. = 0.14) กิจกรรมสนามเด็กเล่นปลอดภัย ( x-= 4.67, S.D. = 0.20) กิจกรรมเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ( x-= 4.65, S.D. = 0.14) กิจกรรมห้องเรียนปลอดภัย (x- = 4.60, S.D. = 0.28) และ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ( x-= 4.52, S.D. = 0.20) ตามลำดับ

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.53, S.D. = 0.36)

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.61, S.D. = 0.42)

โพสต์โดย นายภานุวัฒน์ นะที : [1 ส.ค. 2560 เวลา 07:45 น.]
อ่าน [1169] ไอพี : 202.29.179.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ