ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้นิทานคุณธรรมและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 12 เรื่อง แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้ง 12 ด้าน แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม นิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่า 1 / 2

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.33/85.00 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพด้านกระบวนการเป็นรายเล่มพบว่าชุดตามรอยพ่อเล่มที่ 1 ขุมทรัพย์ในไร่องุ่นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00 เล่มที่ 2 ลูกเศรษฐีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00 เล่มที่ 3 ลูกช้างกตัญญูมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00 และเล่มที่ 4 สอนลูกให้เป็นโจรมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00 ชุดที่ 2 อยู่อย่างพอเพียง เล่มที่ 1 หมู่บ้านเห็ดหอมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 เล่มที่ 2 กบเลือกนายมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00 เล่มที่ 3 นกกระจาบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00 และเล่มที่ 4 เต่ายักษ์ใฝ่รู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00 ชุดที่ 3 ชุดพึ่งพา เล่มที่ 1 เศรษฐีหาลูกสะใภ้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00 เล่มที่ 2 นายขนุนผู้ต่ำต้อยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 เล่มที่ 3 เมืองมีระเบียบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00 และเล่มที่ 4 ฉันเป็นต้นไม้ใหญ่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนสรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยครูผู้สอนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 12 ด้านคือความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความสามัคคี การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความมีระเบียบวินัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนโดยรวมร้อยละ 50.33 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมร้อยละ 86.50 และมีความก้าวหน้าร้อยละ 37.83

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 12 ด้านคือความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความสามัคคี การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความมีระเบียบวินัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน โดยรวมร้อยละ 51.50 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมร้อยละ 86.33 และมีความก้าวหน้าร้อยละ 34.83

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนิทานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย somporn59 : [8 พ.ย. 2560 เวลา 19:26 น.]
อ่าน [2423] ไอพี : 223.24.174.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,357 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

เปิดอ่าน 66,302 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 10,718 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 20,762 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 4,532 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!

เปิดอ่าน 18,299 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 11,803 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 11,875 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 24,852 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 31,122 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 10,370 ครั้ง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง

เปิดอ่าน 12,143 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 7,185 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 48,192 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม

เปิดอ่าน 12,423 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,087 ครั้ง
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน

เปิดอ่าน 15,598 ครั้ง
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 24,456 ครั้ง
วรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดก

เปิดอ่าน 62,804 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 57,112 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ