ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Surin’

ผู้วิจัย นางสาวกนิษฐา สำนัก

โรงเรียน โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษาที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดSurin’s folktales ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรคามวิทยา ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 15 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรคามวิทยา ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 15 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้คู่กับหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลา 18 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยเป็นแบบทดสอบที่มีข้อคำถามชุดเดิม แต่มีการสลับข้อและสลับตัวเลือกในบางข้อคำถาม 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t - test) แบบ paired samples t - test วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ชุด Surin’s folktales สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผลดังนี้

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.57/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Surin’s folktales ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6301 หรือ นักเรียนมีความก้าวหน้า ทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 63.01

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Surin’s folktales ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Surin’s folktales ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49

โพสต์โดย ครูอุ๊ : [11 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.]
อ่าน [720] ไอพี : 182.232.101.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ