ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาช

การออกกลางคันของผู้เรียนเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุน การเพิ่มกำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการบริการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดความสูญเปล่าของงบประมาณการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 295 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำนวน 55 คน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จำนวน 35 คน และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา และด้านครอบครัว มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านผู้เรียนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย x̄ = 2.53 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายด้าน ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ผู้เรียนไม่มีระเบียบวินัยและไม่มีความรับผิดชอบในการเรียน และผู้เรียนไม่มีความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน ครูผู้สอนมีจำนวนไม่เพียงพอ และไม่ตรงตามสาขาวิชา และครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือการจัดการเรียนการสอน

2. ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย x̄ = 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายด้าน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่ใช้จิตวิทยาในการสอน และครูผู้สอนไม่สร้างแรงจูงใจและจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม

3. ด้านผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย x̄ = 2.17 อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายด้าน ปัญหาที่พบมากที่สุด ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ผู้เรียนไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนได้ และผู้เรียนขาดความอบอุ่นในครอบครัว

4. แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ควรมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ทุกปีการศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบ การจัดทำโครงการออกเยี่ยมบ้านโดยให้ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาที่แท้จริง ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองควรให้คำปรึกษา ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คอยให้คำแนะนำ และเป็นเพื่อนที่ดี สถานศึกษาควรจัดหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาผู้ปกครองมีรายได้ต่ำ และไม่แน่นอน ควรช่วยเหลือในการจัดหางานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา และเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจสอบสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาชาย สถานศึกษาควรจัดประชุมกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมติดเกมส์ การดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งมึนเมาประเภทต่างๆ ฝ่ายงานปกครองของสถานศึกษา ควรสร้างระบบฐานข้อมูลสถานที่สุ่มเสี่ยงที่เกิดการมั่วสุมยาเสพติดที่อยู่ใกล้สถานศึกษา

คำสำคัญ : การออกกลางคัน / ผู้เรียนอาชีวศึกษา / วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

โพสต์โดย joejo : [7 มี.ค. 2561 เวลา 19:05 น.]
อ่าน [4026] ไอพี : 223.206.236.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,442 ครั้ง
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”

เปิดอ่าน 9,004 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 116,215 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 2,477 ครั้ง
เปิดเทอม On-site ห่างไกลโควิด-19 แนะวิธีตรวจ ATK เด็ก
เปิดเทอม On-site ห่างไกลโควิด-19 แนะวิธีตรวจ ATK เด็ก

เปิดอ่าน 24,748 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 55,281 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 10,585 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 190,671 ครั้ง
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

เปิดอ่าน 17,379 ครั้ง
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!

เปิดอ่าน 67,488 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 10,900 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 10,792 ครั้ง
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 121,988 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 19,553 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 15,825 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 12,477 ครั้ง
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?
เปิดอ่าน 17,502 ครั้ง
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
เปิดอ่าน 44,627 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เปิดอ่าน 151,591 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
เปิดอ่าน 12,250 ครั้ง
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ