ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม เล่มที่ 1

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้ นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้ถูกต้อง

 ด้านทักษะ/กระบวนการ

เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้ นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบได้ถูกต้อง

 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เล่มที่ 1 ทบทวนการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

ตอนที่ 1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่อง ให้ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน จำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน

อย่าลืมศึกษาตัวอย่างก่อนทำนะคะ

C 1. 0.4 + 0.9 A 10.72

A 2. 7.6 + 3.12 B 34.36

D 3. 22.43 + 15.19 C 1.30

D 37.62

................. 1. 0.3 + 0.8 A 17.92 (1 คะแนน)

................. 2. 4.6 + 2.1 B 44.36 (1 คะแนน)

................. 3. 11.4 + 6.52 C 1.1 (1 คะแนน)

................. 4. 3.03 + 0.73 D 7.62 (1 คะแนน)

................. 5. 28.4 + 15.96 E 6.7 (1 คะแนน)

................. 6. 18.79 + 43.23 F 52.04 (1 คะแนน)

................. 7. 25.14 + 26.9 G 3.76 (1 คะแนน)

................. 8. 128.4 + 5.08 H 62.02 (1 คะแนน)

................. 9. 58.55 + 5.39 I 63.94 (1 คะแนน)

................. 10. 6.03 + 3.28 J 9.31 (1 คะแนน)

K 3.17 (1 คะแนน)

L 133.48

ตอนที่ 2 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำในการลบทศนิยมและหาคำตอบให้ถูกต้อง

ข้อ 1 – 3 ช่องว่างละ 1 คะแนน จำนวน 3 ข้อ คะแนนรวม 6 คะแนน

ข้อ 4 – 6 ข้อละ 3 คะแนน จำนวน 3 ข้อ คะแนนรวม 9 คะแนน

อย่าลืมศึกษาตัวอย่างก่อนทำนะคะ

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่อง ให้ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน จำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน

อย่าลืมศึกษาตัวอย่างก่อนทำนะคะ

ตัวอย่างที่ 1 2.89 + 3.75 < 2.89 + 3.76

ตัวอย่างที่ 2 44.39 + 1.23 > 44.38 + 1.23

ตัวอย่างที่ 3 8.92 – 3.75 < 8.92 – 1.56

ตัวอย่างที่ 4 44.39 – 3.21 > 44.39 – 5.21

สังเกตให้ดี โจทย์หน้านี้ไม่ต้องคำนวณ

1. 3.69 + 4.1 < 3.69 + ................ (1 คะแนน)

2. 21.4 + 6.98 = 6.98 + ................ (1 คะแนน)

3. 158.49 – 96.8 > ................ – 96.8 (1 คะแนน)

4. ................ + 56.3 < 98.45 + 56.3 (1 คะแนน)

5. 266.93 – 158.16 < 266.93 – ................ (1 คะแนน)

6. 116.87 + 87.91 116.87 + ................ (1 คะแนน)

7. 14.98 + ................ > 14.98 + 26.12 (1 คะแนน)

8. ................ – 15.6 < 23.18 – 15.6 (1 คะแนน)

9. 69.8 – 45.29 = 6.98 – ................ (1 คะแนน)

10. 409.68 – ................ 409.68 – 257.75 (1 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1

ตอบได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ ข้อละ 0 คะแนน

รวมคะแนน 10 คะแนน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2

ข้อ 1– 3

ตอบได้ถูกต้อง ช่องว่างละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ ช่องว่างละ 0 คะแนน

รวมคะแนน 6 คะแนน

ข้อ 4 – 6

เขียนตัวเลขตรงหลักกันและเขียนจุดทศนิยมตรงกัน 1 คะแนน

เขียนตัวเลขไม่ตรงหลักกันหรือเขียนจุดทศนิยมไม่ตรงกัน 0 คะแนน

ลบเลขได้ถูกต้อง 1 คะแนน

ลบเลขไม่ถูกต้อง 0 คะแนน

ตอบได้ถูกต้อง 1 คะแนน

ตอบไม่ถูกต้อง 0 คะแนน

รวมคะแนน 9 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3

ตอบได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ ข้อละ 0 คะแนน

รวมคะแนน 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. 0.74 + 0.82 7.17

2. 0.28 – 0.15 10.94

3. 25.2 – 18.03 0.13

4. 491.1 + 3.42 7.45

5. 18.1 – 12.56 0.71

6. 7.1 + 0.45 17.39

7. 442.3 – 6.1 494.52

8. 12 + 4.39 7.91

9. 11 – 3.09 436.2

10. 8.55 + 2.39 5.54

1.56

8.27

เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ

แบบทดสอบหลังเรียน

ตอบได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบผิดหรือไม่ตอบ ข้อละ 0 คะแนน

รวมคะแนน 10 คะแนน

เฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉพาะครูผู้สอน ฉบับนักเรียนไม่มี

ตอนที่ 1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

C 1. 0.3 + 0.8 A 17.92 (1 คะแนน)

E 2. 4.6 + 2.1 B 44.36 (1 คะแนน)

A 3. 11.4 + 6.52 C 1.1 (1 คะแนน)

G 4. 3.03 + 0.73 D 7.62 (1 คะแนน)

B 5. 28.4 + 15.96 E 6.7 (1 คะแนน)

H 6. 18.79 + 43.23 F 51.04 (1 คะแนน)

F 7. 25.14 + 26.9 G 3.71 (1 คะแนน)

L 8. 128.4 + 5.08 H 62.02 (1 คะแนน)

I 9. 58.55 + 5.39 I 63.94 (1 คะแนน)

J 10. 6.03 + 3.28 J 9.31 (1 คะแนน)

K 3.17

L 133.48

ตอนที่ 2 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

1. 3.69 + 4.1 < 3.69 + ................ (1 คะแนน)

2. 21.4 + 6.98 = 6.98 + ................ (1 คะแนน)

3. 158.49 – 96.8 > ................ – 96.8 (1 คะแนน)

4. ................ + 56.3 < 98.45 + 56.3 (1 คะแนน)

5. 266.93 – 158.16 < 266.93 – ................ (1 คะแนน)

6. 116.87 + 87.91 116.87 + ................ (1 คะแนน)

7. 14.98 + ................ > 14.98 + 26.12 (1 คะแนน)

8. .......... ...... – 15.6 < 23.18 – 15.6 (1 คะแนน)

9. 69.8 – 45.29 = 69.8 – ................ (1 คะแนน)

10. 409.68 – ................ 409.68 – 257.75 (1 คะแนน)

หมายเหตุ คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. 0.74 + 0.82 7.17

2. 0.28 – 0.15 10.94

3. 25.2 – 18.03 0.13

4. 491.1 + 3.42 7.55

5. 18.1 – 12.56 0.71

6. 7.1 + 0.45 16.39

7. 442.3 – 6.1 494.52

8. 12 + 4.39 7.91

9. 11 – 3.09 436.2

10. 8.55 + 2.39 5.54

1.56

8.27

แบบบันทึกคะแนน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1

เรื่อง ทบทวนการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

ชื่อ.................................................นามสกุล.............................................

เลขที่...................................

รายการ คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ได้ คิดเป็น

ร้อยละ ผลการประเมิน

(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

แบบฝึกทักษะ ตอนที่ 1

10

แบบฝึกทักษะ ตอนที่ 2

15

แบบฝึกทักษะ ตอนที่ 3

10

คะแนนรวม

35

แบบทดสอบหลังเรียน

10

เกณฑ์การประเมิน

นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า “ ผ่านเกณฑ์”

- แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ได้ 28 คะแนนขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

- แบบทดสอบหลังเรียนได้ 8 คะแนนขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

บรรณานุกรม

สมจิตร ชิวปรีชา และพรทิพย์ ยาวะประภาษ. หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2559.

. คู่มือครู คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558

ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2555.

ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. หนังสือเรียน ราย วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

กรุงเทพฯ : แม็ค, 2555.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :

สกสค. ลาดพร้าว, 2555.

. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว, 2555.

โพสต์โดย ครูนกอัจ : [7 มิ.ย. 2561 เวลา 18:51 น.]
อ่าน [2022] ไอพี : 118.174.75.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,295 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 9,109 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 22,369 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 16,961 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 10,322 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 14,545 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 9,775 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 8,169 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 14,196 ครั้ง
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน

เปิดอ่าน 12,061 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 26,043 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 18,923 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 12,061 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 12,597 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 10,154 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,317 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 8,147 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 10,242 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 13,961 ครั้ง
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย

เปิดอ่าน 10,882 ครั้ง
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ