ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยม

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32

ผู้รายงาน นายกัษณ สุขเกษม

หน่วยงาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2) เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 5) เพื่อศึกษาผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 51 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 49 คน และ 2) นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 267 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 8 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน พบว่า

3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.2 ขั้นการดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.3 ขั้นประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Prouct Evaluation) ของโครงการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. ผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดเรียนการสอนของครู โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.77 และมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ1.37และภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.65

กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปใช้ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของครูที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูดสุดต่อผู้เรียน ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป

โพสต์โดย ขาว : [17 มิ.ย. 2561 เวลา 15:31 น.]
อ่าน [1955] ไอพี : 124.122.16.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ