ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลของการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 โดยใช้ที่คั่นหนังสือช่วยจำ ผู้วิ

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง ผลของการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 โดยใช้ที่คั่นหนังสือช่วยจำ

ปัญหาและสาเหตุ

จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ผู้วิจัยได้พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน ไม่คิดคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ เนื่องจากไม่สามารถบอกสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนจดจำสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมและสามารถคิดคำนวณหาพื้นที่ได้ โดยให้นักเรียนจัดทำที่คั่นหนังสือช่วยจำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้นักเรียนจดจำสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมได้

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้

3. เพื่อบูรณาการงานศิลปะกับวิชาคณิตศาสตร์

4. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

วิธีการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน

2. วิธีการและนวัตกรรมที่ใช้

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ดังนี้

- ให้นักเรียนหาข้อมูลสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จัก เช่น หนังสือในห้องสมุด สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต สอบถามจากเพื่อนและครู

- ให้นักเรียนจัดทำที่คั่นหนังสือ ที่มีสองด้าน ด้านหน้าให้นักเรียนเขียนชื่อ , ด้านหลังเขียนสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยตกแต่งด้วยสีให้สวยงามและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

- นักเรียนและครูร่วมกัน หาเทคนิคการจดจำสูตร โดยฝึกให้นักเรียนสังเกตคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ

- ครูให้นักเรียนฝึกท่องสูตรพื้นที่ โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน

- ครูทำการทดสอบนักเรียน โดยการให้ท่องสูตรการหาพื้นที่กับครูทีละคน

- ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหาพื้นที่ คิดคำนวณหาพื้นที่จากง่ายไปยาก

2.2 แบบทดสอบการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะจัดทำที่คั่นหนังสือ

2. สังเกตผลงานการทำที่คั่นหนังสือ

3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

4. สังเกตการมีส่วนร่วมในการคิดหาเทคนิคในการจดจำสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม

5. คะแนนการท่องสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม

6. รวบรวมข้อมูลจากแบบฝึกหัดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

7. รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สังเกตความถูกต้องและความแม่นยำในการท่องสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมของนักเรียน

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณ จากคะแนนแบบฝึกหัด

3. วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบ ทั้งก่อนและหลังร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

5. ช่วงเวลาดำเนินงาน

25 สิงหาคม 2560 – 30 สิงหาคม 2560

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- จากการให้นักเรียนจัดทำที่คั่นหนังสือช่วยจำ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล

นักเรียนสามารถจัดทำที่คั่นหนังสือได้ถูกต้องและสวยงาม และจากการให้นักเรียนท่อง

สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม ในครั้งที่ 1 นักเรียน จำนวน 6 คนสามารถท่องได้ แต่นักเรียนจำนวน

3 คน สามารถท่องได้ถูกต้องในครั้งที่ 2

- หลังจากที่นักเรียนสามารถท่องสูตรการหาพื้นที่ได้แล้ว ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

การหาพื้นที่จากง่าย ไปยาก ซึ่งนักเรียนสามารถคิดคำนวณหาพื้นที่ได้

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนแบบทดสอบเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

นักเรียนได้คะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน

สรุปและสะท้อนผล

จากการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 โดยใช้ที่คันหนังสือช่วยจำ พบว่านักเรียนมีความสุขการทำสื่อช่วยจำใช้เอง และนักเรียนสามารถจดจำสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ ทำให้สามารถคิดคำนวณเกี่ยวกับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง อีกทั้งนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยจำ สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆ ได้ เช่นพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นม.3

2. เพื่อให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ ครูควรเน้นแบบฝึกทักษะควบคู่กับการใช้ที่คั่นหนังสือช่วยจำ

โพสต์โดย เอ็ม : [1 ก.ค. 2561 เวลา 18:27 น.]
อ่าน [1865] ไอพี : 49.229.101.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ