ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ผู้ประเมิน : นายสมชาย ลาภประโยชน์

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส

สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ผู้ประเมิน : นายสมชาย ลาภประโยชน์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ CIPP-Model ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปีการศึกษา 2560 รวม 167 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการประเมิน 1) ผลการการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนววน 1 ข้อ คือ ข้อ 7 ข้ออื่น ๆ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 10 และ 11 ข้ออื่น ๆ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 9 และ 10 ข้ออื่น ๆ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ

ความคิดเห็นของบุคลากรครูเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยรวมระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก ( = 4.28, S.D. = 0.81)

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยรวมระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก ( = 4.34, S.D. = 0.83)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยรวมระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก ( = 4.16, S.D. = 0.86)

โดยสรุปจะเห็นว่า ทั้งบุคลากรครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได้คล้ายคลึงกันทุกเรื่องโดยเฉพาะ 1) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจที่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาซ้อมกีฬา ทำให้ร่างกายมีพัฒนาการดีขึ้น มีความแข็งแรง 2) เทเบิลเทนนิสสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม กีฬาเทเบิลเทนนิสจะต้องเล่นเป็นทีม มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบยอมรับความผิดพลาดและหาทางแก้ไข 3) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีใช้เวลาว่างของตนอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน นักเรียนที่เป็นนักกีฬาส่วนมากจะมีความผูกพันกับชุมชน ชอบช่วยเหลืองานของชุมชนทุกประเภท รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ 4) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา นักกีฬาเทเบิลเทนนิส จะต้องรู้จักคำว่าให้อภัย และแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมที่ทำคะแนนได้หรือทำผิดพลาด และ 5) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน นักกีฬาสามารถนำชัยชนะมาสู่โรงเรียน และการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีกับโรงเรียนอื่น ๆ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเทเบิลเทนนิสต่างโรงเรียน

โพสต์โดย torychem : [3 ก.ย. 2561 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [2176] ไอพี : 118.173.236.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,923 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 9,730 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 52,158 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 54,254 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 37,711 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 10,259 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 13,500 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 261,813 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 11,722 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

เปิดอ่าน 15,798 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 19,171 ครั้ง
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี

เปิดอ่าน 89,914 ครั้ง
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์

เปิดอ่าน 25,902 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

เปิดอ่าน 38,773 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

เปิดอ่าน 35,757 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,679 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 10,059 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

เปิดอ่าน 23,067 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 89,108 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 20,837 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ