ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2561

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 2) วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศสำหรับนำไปพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน สรุปผลการประเมินเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา ดังต่อไปนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X = 4.23) โดยด้าน หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X = 4.26) โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) โดยมีการวางแผนโครงการเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการอ่านหน้าเสาธง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการอ่านกับหน่วยงานอื่น และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจ การสำรวจปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน และส่งเสริมทักษะการนำเรื่องที่อ่านมาคุยหรือเล่าให้เพื่อนฟังตามโอกาสที่เหมาะสม

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

บ้านดินนา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านดินนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ( X = 4.00) ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านครู และด้านเนื้อหา การวัดและประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ผู้บริหารต้องจัดทำห้องสมุดโรงเรียนให้มีความหลากหลายของหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ การบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าที่พอเพียงก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ

2. ครูที่รับผิดชอบควรจัดทำเอกสารเผยแพร่โครงการให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบอย่างแพร่หลายก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ

3. ครูผู้สอนต้องจัดทำแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการหาแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบการสนทนากลุ่มในครั้งต่อไป

โพสต์โดย แตง : [20 พ.ค. 2562 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [666] ไอพี : 118.173.187.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ