ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรีย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ผู้รายงาน นางสาวปิยลักษณ์ ขันทา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ไม่บรรลุผล เพราะกระบวนการเรียนรู้ไม่สนองความต้องการของผู้เรียน ขาดสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไม่สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการคิดที่ดี การนำชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามหลักการแบบ เรียนรู้ร่วมมือ ฝึกปรือความคิด พิชิตภาระงาน และประสานเชื่อมโยง มาเป็นนวัตกรรม จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมี ความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) อยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบสมมุติฐาน ใช้ Dependent Samples

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.37/82.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ร้องเล่นเป็นเพลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรม ( = 4.66) ส่วนด้านที่มีค่าความพึงพอใจในระดับต่ำสุด คือด้านเนื้อหา ( = 4.38) แม้จะเป็นด้านที่ต่ำที่สุด แต่ค่าความพึงพอใจก็อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้แก่นักเรียนได้

โพสต์โดย แขก : [19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น.]
อ่าน [2686] ไอพี : 182.232.160.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ