ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้เเบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานการใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยบกพร่องตามหลักการอ่าน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยบกพร่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว (2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ (3) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยบกพร่อง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นการสำรวจความบกพร่องในการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการสำรวจเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ผู้รายงานพัฒนาขึ้นตามรายการปัญหาที่พบจากการศึกษา ในขั้นตอนที่ 1 แต่ละปัญหาประกอบด้วยแบบฝึก 10 ชุด แต่ละชุดมี 2 แบบ คือ แบบฝึกสำหรับนักเรียนใช้ฝึกอ่านออกเสียงคำและแบบฝึกใช้สำหรับครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านออกเสียงคำของนักเรียน

ทั้ง 2 แบบฝึกนี้มีเนื้อหาเหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองใช้แบบฝึกที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว ปีการศึกษา 2550 ที่เป็นนักเรียนในโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ

11 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องในการอ่านออกเสียงคำ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความบกพร่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลองใช้สถิติ t-test Independent Samples

ผลการทดลองสรุปได้ว่า นักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

ไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านมากที่สุด 8 รายการปัญหา เรียงตามลำดับดังนี้ (1) การอ่านออกเสียงคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง (2) การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดแม่กดไม่ตรงมาตราไม่ถูกต้อง (3) การอ่านออกเสียงคำที่เป็นอักษรนำไม่ถูกต้อง (4) การอ่านออกเสียงคำที่มีสระ-ะ ไม่เป็นอักษรนำไม่ถูกต้อง (5) การอ่านออกเสียงคำที่มีเสียงสระ –อ ในพยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง (6) การอ่านออกเสียงคำที่มาจากภาษาอื่นไม่ถูกต้อง (7) การอ่านออกเสียงคำที่มีตัว ฤ ไม่ถูกต้อง และ (8) การอ่านออกเสียงคำที่มีตัว ทร ไม่ถูกต้อง ผู้รายงานจึงดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 8 รายการปัญหาดังกล่าว พร้อมด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง หลังจากนั้นจึงทำการทดลองใช้แบบฝึก ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความบกพร่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยความบกพร่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความบกพร่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของกลุ่มทดลองแต่ละครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10 พบว่า ภายหลังการทดลองแต่ละครั้งค่าเฉลี่ยความบกพร่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องของกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย รัช : [24 มิ.ย. 2562 เวลา 17:52 น.]
อ่าน [3440] ไอพี : 125.25.38.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 48,584 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 891 ครั้ง
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย

เปิดอ่าน 15,868 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 20,862 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

เปิดอ่าน 12,295 ครั้ง
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน

เปิดอ่าน 15,184 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ

เปิดอ่าน 12,934 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 18,143 ครั้ง
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก

เปิดอ่าน 34,304 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 9,097 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 15,547 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี

เปิดอ่าน 10,124 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 8,753 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 2,362 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 11,642 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 27,353 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?
เปิดอ่าน 20,138 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
เปิดอ่าน 503 ครั้ง
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
เปิดอ่าน 18,712 ครั้ง
MPEG คืออะไร
MPEG คืออะไร
เปิดอ่าน 11,074 ครั้ง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ