ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านรางจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้ประเมิน นายอุปถัมภ์ ทองใบ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านรางจิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านรางจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, Daniel L. and Others) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ 1) ประเมินบริบทโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3) ประเมินกระบวนการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4) ประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านรางจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กำหนดการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการ ทำการประเมินบริบท (Content Evaluation) และปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินโครงการ ทำการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) ระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ทำการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 99 คน ประกอบด้วย บุคลากรภายในโรงเรียนจำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คนและนักเรียน จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1) แบบประเมินบริบทโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) แบบประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3) แบบประเมินกระบวนการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4) แบบประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 4.1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ 4.2) แบบประเมินสุขภาพนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เกณฑ์การประเมิน 1) แบบประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พิจารณาค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) พิจารณาจากร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพเป็นปกติ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินบริบทโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมินที่กำหนดไว้และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการและด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเกณฑ์เอาไว้

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่กำหนดเกณฑ์ไว้และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความพร้อมของบุคลากร รองลงมาได้แก่ด้านความพร้อมของงบประมาณ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและ ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เอกสารซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ด้านนโยบายของโรงเรียน รองลงมาได้แก่ ด้านโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีสุขภาวะสมบูรณ์ แข็งแรง และ การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

4.2 ผลการประเมินสุขภาพของนักเรียนพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพเป็นปกติคิดเป็นร้อยละ 93.45

โพสต์โดย ภัทธิรา ศรีอ่อน : [25 มิ.ย. 2562 เวลา 19:29 น.]
อ่าน [3337] ไอพี : 171.5.236.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,063 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 32,253 ครั้ง
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)

เปิดอ่าน 26,404 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 11,390 ครั้ง
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน

เปิดอ่าน 8,176 ครั้ง
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช

เปิดอ่าน 12,714 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!

เปิดอ่าน 21,234 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ

เปิดอ่าน 10,749 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 10,767 ครั้ง
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด

เปิดอ่าน 12,971 ครั้ง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 11,175 ครั้ง
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เปิดอ่าน 23,089 ครั้ง
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers

เปิดอ่าน 11,636 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้

เปิดอ่าน 15,483 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 11,480 ครั้ง
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"

เปิดอ่าน 25,319 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
เปิดอ่าน 358,515 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
เปิดอ่าน 5,504 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
เปิดอ่าน 9,852 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+
เปิดอ่าน 23,415 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ